MÅ HJELPE FOR OSS - kunnskap fra barn om familieveiledning

Rapporten om familieveiledning er NÅ lansert!
Familieveiledning er det mest brukte tiltaket i barnevernet, og er også vanlig tiltak i kommunale psykisk helsetjenester og i BUP. Nå har 101 barn og unge rundt i Norge, 8-18 år forklart hvordan familieveiledning kan kjennes og gitt råd til Norge om hvordan det må gjøres for at det skal bli trygt og nyttig for barn. 

Noen av rådene fra barna:

  • Alle barn må få vite at det tenkes på å gi veiledning til familien
  • Hvert barn må få si hva det mener om at det skal gis veiledning og gi innspill hvis veiledning skal gis. Barnet må få uttale seg til en person som oppleves trygg for barnet og det må avtales med barnet hvordan det barnet har uttalt kan deles videre  
  • Familieveiledere må sjekke med barna regelmessig, om hjelpen hjelper. Hjelper det ikke eller hvis det blir verre for barnet, må hjelpen avsluttes. 

Rapporten inneholder konkrete råd om hvordan barnevernet og psykisk helsetjenester må gå fram, og kommer med konkrete forslag til hvilke endringer som må komme for at familieveiledning skal være i tråd med barns menneskerettigheter. I dag er ikke det alltid sånn

Tall fra undersøkelsen, der utvalget var 101 barn

  • 53% av barna har ikke fått vite at de har hatt familieveiledning
  • 78% av barna har ikke blitt spurt hva de har trengt for at det skulle bli bedre hjemme
  • 69% av barna har ikke blitt spurt om det har funket

Denne kunnskapen håper vi Norge lytter til og tar til seg i videre utvikling av familieveiledningstjenester

Les rapporten og hør på podcasten med råd her

5. april ble rapporten lansert:

  1. FOR MYNDIGHETER OG ORGANISASJONER, med statssekretær Ellen fra HOD, politisk rådgiver Per Ivar, stortingspolitikerne i Familiekomiteen Margrethe (SP) Ragnhild (AP) og Tage (H) se bilder under, repr fra Helse- og omsorgsdepartementet (Norge), Barne- og familiedepartementet (Norge), Barneombudet, KS Kommunesektorens organisasjon, Fellesorganisasjonen, RBUP, Voksne for Barn og NUBU.
  2. FOR FAGFOLK digitalt, med mer enn 400 påmeldte rundt i landet

Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 

Margrethe Haarr, Ragnhild Hartviksen og Tage Pettersen Stortingsrepresentanter fra familie- og kulturkomiteen 

Per Ivar Lied, rådgiver for barneminister Kjersti Toppe i Barne- og familiedepartementet