LANSERING AV RAPPORTEN "MÅ HJELPE FOR OSS" 5. APRIL

Barn vet mye om hva de og familiene deres trenger. Når familieveiledning skal gis må barn få informasjon og være med å bestemme, slik at hjelpen blir trygg og nyttig for dem. Hvordan oppleves dette for barn i dag? Hvilke råd har de til hvordan dette må gjøres?

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter inviterer til viktig webinar og lansering av rapporten «MÅ HJELPE FOR OSS», med kunnskap fra 101 barn og unge rundt i Norge, 8-18 år, om familieveiledning. 

TID OG STED: 5. april kl. 13:30 – 15:30, webinar

MÅLGRUPPE: fagfolk, studenter, mellomledere og ledere i barnevernet, familievernkontorer og psykisk helse-tjenester

Påmeldingsfrist 22. mars. Arrangementet er gratis. TRYKK HER FOR PÅMELDING.

HOVEDTEMA I RAPPORTEN
Hva barn må få vite om familieveiledning
Hvordan voksne som gir familieveiledning må være for at de skal oppleves trygge for barna
Hvordan familieveiledning må bestemmes slik at det som er viktig for barna blir med
Hvordan gjennomføre og følge opp familieveiledning for at hjelpen skal bli nyttig for barna

PROGRAM
Velkommen v/ barn og Forandringsfabrikken
Presentasjon av oppsummerte erfaringer og råd fra rapporten
Om barns rettigheter til hvordan de skal bli møtt av voksne
Overrekkelse av rapporten til fagfolk og ledere