Kunnskap fra barn til fremtidens fagfolk

Det er avgjørende at framtidas fagfolk har tilgang til kunnskap fra barn.

Forandringsfabrikken er bygget på følgende filosofi: Hvis vi hører på hva barn og unge mener er nyttig hjelp, får vi hjelpesystemer med bedre kvalitet. Denne filosofien er grunnlaget for alt vi gjør. Vi innhenter deres erfaringer og råd og oppsummerer det som kunnskap fra barn. Kunnskapen publiseres til bruk i pensum, og presenteres på studiestedene av unge «proffer».

Dette gjør Forandringsfabrikken på utdanning

 • Kunnskapsformidling
 • Fagutviklingsarbeid

Kunnskapsformidling

Forandringsfabrikkens undervisning på universitet og høyskoler:

 • KICK for førsteårsstudenter ila. de første ukene på studiet, med tema som:
  • Hva er en god voksen?
  • Profesjonalitet i møte med barn og unge.
  • Hvordan kan man jobbe konkret med verdier?
 • Proffene deler erfaringer og gir råd på forelesninger om spesifikke tema, som:
  • Samtale med barn
  • Samarbeid med barn i saksbehandling
  • Gode voksne på institusjon
  • ”Klokhet mot vold” 
 • Proffene deltar i rollespill i ferdighetstrening med studenter.
 • Proffene presenterer arbeidsmåter og tankesett i Mitt Liv, sammen med praksisfeltet som jobber med dette hver dag.
 • Proffene deltar i undervisning alene med lærere de kjenner godt. 

Fagutvikling

I 2015 startet Forandringsfabrikken fagutviklingsarbeidet «MITT LIV Utdanning». Målet er å utvikle pensum og undervisningsmetoder som bygger på kunnskap fra barn. 

Les mer om MITT LIV

Vil du lære mer om barns kunnskap om systemene?

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter finnes kunnskap fra barn på temaene: Barnevern, psykisk helse, vold og overgrep, skole, NAV og minoriteter. 

Publikasjonene kan brukes som ressurslitteratur til oppgaver, og kan også settes på pensum av utdanningene. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss!

Send oss en e-post på henvendelser@forandringsfabrikken.no