Kunnskap fra barn på pensum

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig kunnskap til dere som skal møte barn i jobben deres. De som kjenner systemene på kroppen har viktige råd, som bidrar til at dere kan gjøre det trygt og gi nyttig hjelp barna og ungdommene dere kommer til å treffe.

Når dere har kunnskap fra barn på pensum, får dere kunnskap og råd direkte fra barn som har vært i kontakt med politi. De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger. Kunnskapen fra barn og barns grunnleggende rettigheter har mye til felles. Dere som studenter kan bidra til at kunnskap fra barn kommer på pensum der dere studerer. Dere kan være med å etterspørre kunnskap fra barn på studiet deres. Som studenter og fremtidige politi ber vi om at dere tar kunnskap fra barn inn i hjertene deres, og bruker den klokt.

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til fagfolk og politistudenter om:

  • møter med politiet
  • bekymringssamtale
  • avhør når barn er mistenkt for kriminalitet
  • straff
  • tilrettelagt avhør
  • barn utsatt for vold og overgrep