Kunnskap fra barn på pensum

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig kunnskap til studentene når de skal møte barn. De som kjenner systemene på kroppen har viktige råd, som bidrar til at politistudentene kan gjøre det trygt og gi nyttig hjelp til barna og ungdommene de kommer til å treffe.

Når dere har kunnskap fra barn på pensum, får studentene kunnskap og råd direkte fra barn som har vært i kontakt med politi. De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger. Kunnskapen fra barn og barns grunnleggende rettigheter har mye til felles. Kombinasjonen av kunnskap fra barn og barns grunnleggende rettigheter kan gjøre politistudentene tryggere i møtet med barn og ungdom.

Forandringsfabrikken har direkte svar fra barn til politi og politistudenter om:

  • møtet med politiet
  • bekymringssamtalen
  • avhør når barn er mistenkt for
  • kriminalitet
  • straff
  • tilrettelagt avhør
  • barn utsatt for vold og overgrep