Kunnskap fra barn på film

FF har siden 2020 hatt stort fokus på å formidle kunnskap fra barn på film. Med filmene blir kunnskapen mer tilgjengelig for studenter, fagfolk, undervisere og ledere. FF har til nå laget kunnskapsfilmer om skole, barnevern, politi, barnehus og NAV. Filmer om barnehage og helsetjenester kommer! 

“Kunnskap fra barn og film er en skikkelig bra kombo! Proffer formidler kunnskapen så tydelig, de forklarer såååå nøye. Heldige er alle de voksne som kan øke kompetansen sin, med disse skattekamrene av kunnskap,» sier fabrikkarbeider Andrea.

Kunnskapen presenteres av barn og unge. I filmene presenteres hovedsvar fra mange barn og eksempler på hvordan noe kan kjennes, råd til hvordan noe kan sies eller gjøres i praksis og på hvorfor rådene er viktige. Kunnskapen er fra rapporter eller bøker. Den kan også komme fra anbefalinger for god praksis – laget i samarbeid mellom unge og fagfolk. 

Mange barn og unge som deltar i undersøkelsene og unge som deretter blir proffer, svarer JA på invitasjonen til å formidle kunnskap fra barn på film. Fabrikkarbeidere utarbeider manus, filmer, klipper og ferdigstiller kunnskapsfilmer. Dette gjøres i samarbeid med proffer. 

Hvor finnes filmene? Se under de ulike fagområdene i menylinjen øverst på siden.

Fotograf Morten fanger kunnskap fra barn på film 

Fabrikkarbeider Andrea klipper kunnskapsfilm