Kunnskap fra barn formidles på politihøgskolen

Politiproffene kan presentere kunnskap fra barn, live eller på film. I presentasjonene tar de utgangspunkt i en av undersøkelsene om politi eller rettssystemet, eller i et tema dere på utdanningene ønsker at proffene skal presentere kunnskap på. De kan også bidra i dialoger med studenter og lærere på utdanningen.

Forslag til tema i presentasjoner eller dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

  • Hvordan ber barn om at politi skal tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
  • Hvordan bruke kunnskap fra barn og barns grunnleggende rettigheter i praksis?
  • Hva betyr det å være en trygg politi sett fra barn i møte med barn og unge?
  • Hvordan må politiet møte barn for at barn skal få til å fortelle om vold eller overgrep?
  • Hvordan kan tilrettelagt avhør gjennomføres så trygt som mulig?
  • Hvordan gjennomføre en bekymringssamtale på en trygg og nyttig måte for barn?
  • Hvordan gjennomføre avhør på en trygg og nyttig måte for barn?
  • Hvordan skal politiet møte barn for at barn skal slutte med kriminalitet?
  • Hvordan samarbeide med barn når det vurderes å involvere foreldre?
  • Hvordan samarbeide med barn når det skal sendes bekymringsmelding til barnevernet?

Har du spørsmål knyttet til å ha kunnskap fra barn i undervisning og på pensum, eller ønsker du å ha besøk av proffer til dine studenter? Vi samarbeider gjerne med deg om å lage tilpasset undervisningsopplegg med filmer, case og oppgaver som kan brukes i undervisning.

Kontakt sharon@forandringsfabrikken.no