KOMPETANSEPAKKER - SKOLE

HVORDAN VISE ELEVENE AT DU HAR ET GODT BARNESYN  

BARNS PROSESSETTIGHETER 

HVORDAN GJØRE DET TRYGGERE I KLASSEN  

OPPSTART MED TIMEN LIVET  

FORSTÅ BAK UTTRYKK OG HANDLINGER  

HVORDAN STOPPE BARN SOM ER SINTE OG PLAGER, KLOKT

KLOKHET OM VOLD OG OVERGREP 

INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER I KOMPETANSEPAKKENE

  • Individuelle leseforberedelser i rapporter
  • I rapportene finner dere oppsummert kunnskap direkte fra barn, fra Forandringsfabrikkens skoleundersøkelser
  • Utviklingstid på team eller i hele personalet med filmer, refleksjon og erfaringsdeling
  • Filmer der dere møter barn og ungdommer som forklarer hovedfunnene fra rapportene og deler konkrete erfaringer fra hvordan elever opplever skolen og råd til hvordan møte barn klokt i ulike situasjoner
  • Caser og refleksjonsspørsmål som er laget av proffer. Løsningsforslagene bygger på kunnskap fra barn