HVORDAN GJØRE DET TRYGGERE I KLASSEN - KOMPETANSEPAKKE

Bygd på verktøyheftet TRYGT I KLASSEN, er det lagd en kompetansepakke for å gjennomføre opplæring og utprøving av verktøyene i Trygt i klassen. 

I denne kompetansepakken får de voksne på skolen konkrete læringsfilmer og verktøy for å skape trygghet i klassen og på skolen. Mye kan gjøres både som team i utviklingstid, og alene. 

VIKTIG: Du vil trenge passord til filmene på denne siden. For å få passord til filmene, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no
I e-posten, send linken til denne siden så vi vet hvilke filmer du trenger passord til:-)

DEL 1 - TRYGGHET SOM GRUNNMUR

Les og se film
Les s. 16-22 i Morgendagens skole. Denne rapporten er del av grunnlaget for utarbeidelsen av verktøyheftet Trygt i klassen. I Morgendagens skole har over 3000 elever beskrevet hva som er viktig for å trives og ha lyst til å lære. Ta notater underveis

Se læringsfilmen ‘En trygg skole’ (16:55). Ta notater underveis.

Start video

Trekk frem hva du eller dere i teamet har lært

Hvis du sitter alene: 

  • Skriv 3-5 post-it-lapper med det viktigste fra det du har lest i «Forandre med varme» og sett i «En trygg skole». Hva skaper en trygg skole? Lim lappene på en plakat med råd du vil huske ekstra godt for å være en trygg voksen på skolen

Hvis dere sitter sammen med kollegaer

  • Sitt sammen 2-3 personer. 
  • Hver enkelt skriver 3-5 post-it-lapper med det viktigste fra det de har lest i «Forandre med varme» og sett i «En trygg skole». Hva skaper en trygg skole? Lim lappene på en plakat som dere presenterer for de andre gruppene.

DEL 2 - SKAP TRYGGHET

Se film og les 

  • Se læringsfilmen ‘Verktøy for trygghet’. Filmen hører til del 2 i verktøyheftet. I filmen forklarer proffer hvorfor det er viktig å jobbe med trygghet.
  • Les s. 2 – 35 i Trygt i klassen og noter ned 2-3 verktøy du eller hver av dere har lyst til å prøve ut i klassen  
Start video

I team, lag plakat 
Lag plakater der alle svarer på følgende spørsmål:

  • Hvilke forventninger har du til å begynne med verktøyene?
  • Hva kjenner du på inni deg nå? Del en følelse.
    Hva håper du verktøyene kan bidra til?

Svarene skrives på gule lapper som henges på plakatene. Ledelsen sparer på lappene slik at dere kan ta dem opp igjen når dere har prøvd ut verktøyene noen ganger

Finn ut hvilke verktøy du/dere ønsker å foreslå for klassen å prøve
Snakk sammen om hvilke verktøy dere skal prøve ut i de ulike klassene, og hva som er viktig å huske på for at det skal bli trygt – både for elevene og for dere voksne. Det kan være bra og nyttig at dere voksne prøver ut disse verktøyene først, slik at dere kan bli trygge på å gjennomføre de og kjenne på noen av de samme følelsene som elevene kommer til å kjenne på. I tillegg bygger det gode relasjoner mellom dere voksne i teamet. 

Tips: Tenk over om du har noen egenskaper som blir spesielt viktige i arbeidet med å gjøre det tryggere i klassen gjennom disse ulike aktivitetene

Erfaringsdeling etter utprøving i klasserommet 
Alle deler etter tur hvordan de ulike verktøyene har fungert i klassen. Del to ting som har vært bra og to ting som har vært utfordrende, og begrunn hvorfor det har vært bra/utfordrende. Hvis noe har vært utfordrende, prøv å finn løsninger på hvordan det kan gjøres bedre og lettere.

Husk å ikke dele ting elever har sagt eller gjort, men å snakke generelt om klassen og hvordan verktøyene har fungert.

DEL 3 - VIS VARME OG FØLELSER

Se film og les 
Se læringsfilmen Verktøy for varme og følelser. Filmen hører til del 3 i verktøyheftet. I filmen forklarer proffer kunnskap fra barn om hvorfor det er viktig å jobbe med varme og følelser i skolen.

Les s. 36 – 51 i Trygt i klassen og hver enkelt noterer ned 2-3 verktøy du har lyst til å prøve ut i klassen 

Start video

Finn ut hvilke verktøy du/dere vil foreslå for klassen å prøve
Snakk sammen om hvilke verktøy dere skal prøve ut i de ulike klassene. Snakk om hva som kan være utfordrende med å vise varme og følelser. Kanskje synes du selv at det er litt vanskelig å vise varme og følelser, da er det fint å være ærlig på det. 

Erfaringsdeling etter utprøving i klasserommet
Alle deler etter tur hvordan de ulike verktøyene har fungert i klassen. Del to ting som har vært bra og to ting som har vært utfordrende, og begrunn hvorfor det har vært bra/utfordrende. Hvis noe har vært utfordrende, prøv å finn løsninger på hvordan det kan gjøres bedre og lettere.

Husk å ikke del ting elever har sagt eller gjort, men å snakke generelt om klassen og hvordan verktøyene har fungert.

DEL 4 - SAMARBEID

Se film og les 
Se læringsfilmen ‘Verktøy for samarbeid’. Filmen hører til del 4 i verktøyheftet. I filmen forklarer proffer kunnskap fra barn om hvorfor samarbeid med elever er viktig. 

Les s. 52 – 67 i Trygt i klassen og hver enkelt noterer ned 2-3 verktøy du har lyst til å prøve ut i klassen

Start video

Finn ut hvilke verktøy du/dere vil prøve 
Snakk sammen om hvilke verktøy dere skal prøve ut. Snakk om hva som kan være utfordrende med å samarbeide, og hva som er utfordrende med å samarbeide med hver enkelt elev, og hele klassen. Hva kan være fine temaer du som voksen kan ta ta opp hvis ikke elevene kommer med forslag? Hver voksen lager en liste med forslag, og presenterer forslagene for hverandre.

Erfaringsdeling etter utprøving i klasserommet 
Alle deler etter tur hvordan de ulike verktøyene har fungert i klassen. Del to ting som har vært bra og to ting som har vært utfordrende, og begrunn hvorfor det har vært bra/utfordrende. Hvis noe har vært utfordrende, prøv å finn løsninger på hvordan det kan gjøres bedre og lettere.

Husk å ikke del ting elever har sagt eller gjort, men å snakke generelt om klassen og hvordan verktøyene har fungert.

DEL 5 - STOPPE TRYGT

Se film og les
Se læringsfilmen ‘Verktøy for å stoppe trygt’ (03:40). Filmen hører til del 5 i verktøyheftet. I filmen forklarer proffer kunnskap fra barn om hvorfor det er viktig at voksne på skolen vet hvordan de kan stoppe elever trygt. 

Les s. 68 – 83 i Trygt i klassen og noter ned 2-3 verktøy du har lyst til å prøve ut i klassen

Start video

Finn ut hvilke verktøy dere vil prøve øve på 
Snakk sammen om hvilke verktøy dere skal prøve ut i de ulike klassene. Snakk om hva som kan være utfordrende med å stoppe trygt, både enkeltelever og hele klassen.

Som motivasjon til å gjennomføre verktøyene, lager hver voksen en liste med grunner til hvorfor det er viktig å stoppe trygt og hva det kan bidra til. Presenter for de andre etterpå.

Erfaringsdeling etter utprøving i klasserommet 
Alle deler etter tur hvordan de ulike verktøyene har fungert i klassen. Del to ting som har vært bra og to ting som har vært utfordrende, og begrunn hvorfor det har vært bra/utfordrende. Hvis noe har vært utfordrende, prøv å finn løsninger på hvordan det kan gjøres bedre og lettere.

Husk å ikke del ting elever har sagt eller gjort, men å snakke generelt om klassen og hvordan verktøyene har fungert.

Ferdig med kompetansepakken?

TUSEN TAKK for at du har tatt imot kunnskap og råd direkte fra barn! Det betyr veldig mye for alle elevene som delt erfaringer og råd i Forandringsfabrikkens skoleundersøkelser. Vi håper du tar med deg kunnskapen inn i skolehverdagen!