OPPSTART MED TIMEN LIVET - KOMPETANSEPAKKE

Målet med Timen livet er trygghet for læring. Gjennom Timen livet blir alle godt kjent med hverandre, også de voksne i klassen. Sammen øver man på å sette ord på følelser sammen med læreren. Timen kan brukes som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. 

Et råd fra barn er at elever må få snakke mer sammen om hvordan skolen og livet kjennes. Det gjør at de blir ordentlig kjent med hverandre og læreren, og da blir det tryggere. Trygge elever lærer best, og flere tør å rekke opp hånden, være med på gruppearbeid og ha presentasjoner. Barn og unge skal gå veldig mange år på skolen, så det er viktig at de årene kjennes gode og blir brukt godt.

Temaer å snakke om i Timen LIVET kan for eksempel være forventninger, hva er en god venn, hvordan løse en krangel, hvordan inkludere andre, sosiale medier, sorg, sinne, plaging og utestengelse. Læreren leder timen på en måte som gjør det trygt å dele tanker med hverandre. Det er viktig læring til andre timer også. Når elever får snakke åpent om temaer som dette, vil det bli tryggere i klasserommet. Timen LIVET kan brukes for å løse opp i konflikter, og over tid være med på å forebygge at de skjer. Lærere sier at de bruker mindre tid på konfliktløsning etter at de begynte med timen.

Verktøyet er utprøvd på 21 skoler i fem byer som en del av et pilotskolesamarbeid med Forandringsfabrikken siden 2017. Stadig flere skoler setter TIMEN LIVET på timeplanen.

Hvordan kan en snakketime hvor barn blir kjent med seg selv, hverandre og læreren – og lærer om følelser, bidra til å gjøre det trygt og hvordan kan timen gjennomføres?

Timen LIVET er et konkret forslag fra elever, bygget på hovedfunn fra skoleundersøkelsene, til en snakketime om viktige temaer for elevene. Målet er at elevene skal bli tryggere på seg selv, læreren og de andre i klassen. De får også mer kontakt med elevene og lærerne. Gjennom mer trygghet og forståelse, blir det større rom for læring.

Innhold og arbeidsmåter 

 • Individuelle leseforberedelser 
 • Utviklingstid på team eller i hele personalet med filmer, utprøving og erfaringsdeling 
 • I filmene møter dere elever, lærere og ledere som deler egne erfaringer og råd fra å delta og gjennomføre Timen LIVET
 • I verktøyheftet har proffer og fagfolk laget en «oppskrift» på hvordan Timen LIVET bør gjennomføres og hva som er viktig å huske på for at det skal bli trygt 
 • I klasserommet skal dere gjennomføre Timen LIVET sammen med elevene 

DEL 1 - HVA ER OG HVORFOR HA TIMEN LIVET?

Les 
Les s. 2 – 17 i Timen LIVET. I filmen forklarer elever, lærere og en skoleleder som har startet med Timen LIVET, hvorfor ha timen og forskjellene de har opplevd at det har gjort.

Se film
Se filmen ‘Hva og hvorfor Timen LIVET?’ (07:48). Her deler elever, lærere og en rektor tanker om hvorfor og hvordan Timen LIVET har forbedret klassemiljøet. Noter ned noen tanker underveis

Start video

Tenk gjennom forventinger og forhåpninger 
Snakk sammen om hva dere tenker kan være bra med timen og hvordan timen kan bidra til et bedre klassemiljø. Lag plakater der alle svarer på følgende spørsmål:

 1. Hvilke forventninger har du til å begynne med Timen LIVET?
 2. Hva håper du timen kan bidra til? 
 3. Hva kjenner du på inni deg nå i forhold til å prøve Timen LIVET? Del en følelse.

Svarene skrives på gule lapper som henges på plakatene.
Ledelsen eller en i gruppa sparer på lappene slik at dere kan ta dem opp igjen når dere har prøvd ut Timen LIVET noen ganger

DEL 2 - ØV PÅ Å GJENNOMFØRE TIMEN LIVET

Del 2.1 -

For at det skal bli trygt for elevene å gjennomføre Timen LIVET, er det viktig at dere vet hvordan gjøre det, og hvordan gjøre det i ulike situasjoner når ulike temaer kommer opp. 

Les
Les s. 18 – 30 i Timen LIVET

Se filmer
Se filmen ‘Hvordan gjennomføre Timen LIVET’ (06:58). Herdeler elever og lærere erfaringer og råd om hvordan det er å gjennomføre timen. Noter ned noen tanker underveis 
For 1. og 2.trinn: Se filmen ‘Gjennomføre med de yngste’ (05:13). I filmen forteller lærere og en elev på småtrinnet om og gir råd til gjennomføring av timen med de yngste elevene

Start video

Hvordan gjennomføre Timen LIVET

Start video

Gjennomføre med de yngste

Prøv Timen LIVET i teamet
Nå skal dere prøve ut Timen LIVET på team. Dere bestemmer sammen hvilke temaer dere skal snakke om. Bytt på å lede timen.

Det kan være bra og nyttig at dere prøver ut Timen LIVET slik at dere kan kjenne på noen av de samme følelsene som elevene kommer til å kjenne på, i tillegg til at dere bygger gode relasjoner i teamet. Dere blir godt kjent og kan få bedre forståelse for hverandre. Det er fint å øve på å dele noe fra seg selv og å være ærlig når noe er vondt eller bra.

Del 2.2 - Utfordringer som kan komme opp

Noen ganger kan det komme utfordringer i gjennomføringen av Timen LIVET. Det kan være hvisking, at noen avbryter andre en del, eller at noen har mye de vil si og tar ordet ofte eller snakker lenge. 

Les 
Les s. 31 – 40 i Timen LIVET

Se filmer
Se filmen ‘Utfordringer med gjennomføringen’ (05:23). Her deler elever og lærere ulike utfordringer de har opplevd i gjennomføringen av Timen LIVET og hvordan de har løst disse. Noter ned noen tanker underveis 

Start video

Utfordringer med gjennomføringen

Se filmen ‘Barnesyn i skolen’ (13:34). Her deler proffer råd om hvordan voksne kan vise et godt barnesyn i skolen og hvilken forskjell det gjør for trygghet på skolen. Ta notater underveis og tenk over når dere øver på TIMEN LIVET hvordan dere kan vise et godt barnesyn i måten de leder timen på.

Prøv Timen LIVET med utfordringer i teamet 
Prøv en runde med Timen LIVET der ringen blir vanskelig. Fordel ‘roller’ eller uttrykk som kan finnes i klasserommet. 
Eksempler på ting som kan være vanskelige i ringen: Blikk, latter, kroppsspråk, hvisking, noen som ikke vil snakke så mye, noen ikke klarer å sitte stille eller når følelser kommer ut.

Bytt på å ha ulike roller som leder og som elever med ulike uttrykk 

Del 2.3 - Å snakke om viktige eller vanskelige ting

Når dere starter med timen, er det ofte lurt å begynne med enklere temaer som ikke er så vanskelige å snakke om. For mange blir det tryggere å snakke om enklere temaer og følelser noen ganger først, og så blir klassen etter hvert tryggere på hverandre. 

I noen temaer, og etter hvert som klassen blir bedre kjent, kan det komme frem vonde eller vanskelige ting som elevene deler, har opplevd eller føler på. 

Les 
Les s 41 – 50 i Timen LIVET 

Se film 
Se filmen ‘Viktige temaer’ (05:23). Her deler elever og de voksne sine tanker om hvordan det er å snakke om vanskelige eller vonde temaer. De forteller om egne følelser, men også om hvordan klassemiljøet har endret seg. Noter ned noen tanker underveis. 

Start video

Prøve å snakke om noen litt vanskeligere temaer under Timen LIVET i team
Etter å ha prøvd Timen LIVET sammen, kan det også være lurt å ha kjent på og øvd på å gjennomføre timen når det snakkes om vanskelige temaer eller kommer opp vanskelige følelser. 

Forslag til viktige og vanskelige temaer som kan snakkes med klassen om, som dere kan justere til å passe dere: når dere kjenner dere redde, baksnakking, når noen holdes utenfor, hva voksne og andre barn ikke har lov til å gjøre mot barn, hvordan de vanskelige følelsene kjennes og hvordan dele disse følelsene med de andre elevene.

DEL 3 - GJENNOMFØR TIMEN LIVET MED KLASSEN

 • Snakk med klassen på en måte som får med alle og gjør at alle kjenner du gleder deg til å ha TIMEN LIVET med dem. Se inn i øynene og smil til alle. Vis at du gleder deg og håper det blir en fin ting. Da kan det blir lettere for elevene å glede seg til å prøve.

Fortell til klassen:

 • hva TIMEN LIVET er,
 • hvorfor dere tenker å prøve TIMEN,
 • hvor ofte det kommer til å gjøres,
 • hvor mange av elevene i klassen som kommer til å være i klasserommet og
 • hvilken eller hvilke lærere som skal ha TIMEN (Noen ganger, hvertfall i starten kan dere være to, hvis dere er litt utrygge på å prøve å ha timen helt alene. Da er det viktig at dere to er trygge på hverandre)
 • hvor dere skal ha TIMEN, og om elevene kan ta med seg noe, for eksempel pute til å sitte på
 • at elevene kan være med å velge hvilket tema dere skal snakke om 
 • annen informasjon som blir relevant for klassen å vite 

Når elevene får mer informasjon om hva som kommer til å skje og forstår hvorfor de skal gjøre noe, kan det bli mye tryggere og de kan få mer motivasjon til å bli med på det læreren foreslår.

 • Velg tema sammen med elevene. Du kan komme med forslag, og så kan elevene skrive på lapp, mentimeter, eller stemme på tema på en annen måte.
 • Tidlig på dagen dere skal ha TIMEN kan det være lurt å fortelle elevene om hva som blir tema, for at de kan tenke litt på hva som er viktig for dem å snakke om, knyttet til tema.
 • Husk å snakke med elevene om hva som skal til for at Timen LIVET skal være trygt nok til å dele og snakke om de temaene som er valgt ut, og hva som skal gjøres dersom noe blir vanskelig i ringen og hvordan man skal få det trygt igjen

Husk: s. 12 – 17 i Timen LIVET.

 • Gjenta hva tema er sånn at alle husker, og de ikke deler noe mer alvorlig enn det som er meningen i TIMEN. Det er lettere når alle har fått beskjed på starten av TIMEN, så de ikke blir stoppet og føler de har gjort noe dumt midt i TIMEN.

Husk s. 30 i Timen LIVET

 • Læreren deler også litt av seg selv, men ikke for mye, sånn at det går begge veier mellom elevene og læreren
 • Pass på at alle elevene får sagt noe, men at det også er lov å si pass. Stopp trygt hvis noen som har veldig mye de vil dele eller sitter og hvisker.
 • Snakk sammen hvis det blir utrygt. Hvis du som voksen føler deg usikker eller utrygg på å gjennomføre timen, husk at det helt sikkert er flere av elevene som også kjenner på det samme. Snakk ærlig med elevene om hvordan det føles og bli enige om hva som skal til for at timen skal bli trygg. Da blir det et nyttig og fint samarbeid mellom den voksne og elevene. Denne tryggheten vil være god for resten av skolehverdagen. Pass på å ikke kjefte, være streng med eller peke ut de som gjorde at noe ble utrygt. Hvis noen for eksempel hvisker, går det an å si varmt at du vil veldig gjerne høre hva de sier, og spørre om de kan vente på sin tur så du kan høre hva de andre sier.

Husk: s. 18-23 og 31-40 i Timen LIVET

 • Se an med klassen hva slags avslutnings som kan være fin å ha. Det kan være å gjøre noe gøy eller morsomt, å trøste hverandre, eller snakke om hva alle skal i helgen. Det er viktig at avslutningen gir styrke.
 • Si at etter timen skal dere ikke snakke mer om det dere har sagt i rommet, utenfor timen, fordi det kan bli veldig utrygt hvis folk snakker videre om det som har blitt sagt og det blir en greie på skolen. Dere kan si at alle er jo snille, og de vet at det hadde kjentes kjipt hvis noen fortalte noe personlig de hadde sagt til andre. Derfor skal det bare bli fint for alle sammen.
 • Si at elevene kan snakke med deg eller en annen voksen de stoler på etterpå, hvis de vil snakke med noen om noe.
 • Hvis noen sa noe i TIMEN som gjorde deg bekymret, kan du spørre eleven etterpå når ingen hører, om de vil snakke mer sammen med deg. 

Husk: s. 30-31 i Timen LIVET

Del 4 - Gjør timen tryggere til neste gang

 • Spør elevene hvordan det har vært å gjennomføre Timen LIVET i klasserommet. Spør hva som har vært bra og hva som kunne vært gjort på en annen måte. Grav og spør hvorfor noe var bra eller kunne blitt gjort annerledes. 
 • Forklar at du vil vite for at det skal bli fint eller bedre å ha timen neste gang, og at da trenger du å vite fra elevene.
 • Hvis noe har vært utfordrende, prøv å finn løsninger på hvordan det kan gjøres bedre og lettere.
 • Dette kan gjøres på lapper, mentimeter, eller andre måter elevene ønsker å gi tilbakemeldinger på.
 • Si at hvis noen ikke vil si med en gang, kan de si etter timen, si en annen dag eller gi deg en lapp gjennom en annen lærer og at alt er fint. 
 • Hvis noen ikke sa så mye i timen, kan du prøve å gå bort til eleven senere når ingen hører eller ser, og spørre hva de syntes om timen, hva de tenker var bra eller kunne blitt gjort annerledes.
 • Start med å snakke sammen om hvordan det har vært å gjennomføre Timen LIVET i klasserommet. Del to ting som har vært bra og to ting som har vært utfordrende, og begrunn hvorfor det har vært bra/utfordrende. Hvis noe har vært utfordrende, prøv å finn løsninger på hvordan det kan gjøres bedre og lettere, ut fra tilbakemeldingene dere har fått fra elevene.
 • Pass på å ikke snakke om enkeltelever eller å dele ting elever har sagt eller gjort, bortsett fra rådene dere har fått fra elevene til hvordan gjennomføre timen enda bedre.

Ferdig med kompetansepakken?

TUSEN TAKK for at du har tatt imot kunnskap og råd direkte fra barn! Det betyr veldig mye for alle elevene som delt erfaringer og råd i Forandringsfabrikkens skoleundersøkelser. Vi håper du tar med deg kunnskapen inn i skolehverdagen!