FONTENE: KOMMUNALE BOTILTAK FOR ET TRYGGERE BARNEVERN

Publisert 2. januar 2024 

Forandringsfabrikken har skrevet debattinnlegg i Fontene. Dette er en kommentar til ideen om kommunale botiltak, som foreslått av det regjeringsoppnevnte barnevernsinstitusjonsutvalget i NOU 2023:24 Med barnet hele vegen. Utvalget ønsker at flere unge over 15 år som trenger omsorgstiltak, får mulighet til å bo i kommunale botiltak i stedet for institusjon. 

Her noen utdrag fra innlegget: 

Dagens institusjoner kjennes ikke trygge og hjelpsomme nok. Kommunale botiltak vil spare ressurser og gi et tryggere barnevern. 
Utvalget foreslår at flere barn over 15 år som trenger omsorgstiltak, får mulighet til å bo i kommunale botiltak i stedet for institusjon. Råd fra undersøkelser med barn som er eller har vært i barnevernsinstitusjon, har i årevis vært å gi barn mulighet til å bo nært hjemstedet sitt, i normale omgivelser. Forandringsfabrikken heier derfor sterkt på utvalgets forslag.

Viktig at barn blir hørt så langt som mulig om hvor de selv vil bo
Barn har rett til å være med og bestemme i alle avgjørelser som angår dem, og deres mening skal være et sentralt moment i det som bestemmes. Dette understrekes både i Grunnloven, Barnevernsloven og i Barnekonvensjonen. Hvor et barn skal bo, er en avgjørelse som i stor grad angår barnet og barnets mening skal derfor være et sentralt moment. Utvalget understreker at hvis kommunalt botiltak skal vurderes, må barnet selv ønske å bo der. Forandringsfabrikken er glad for at utvalget understreker dette og støtter det fullt ut.

LES SAKEN I FONTENE HER 
SE RAPPORTER OG FILMER OM TEMA BARNEVERNINSTITUSJON PÅ FFs WEB HER