#3 FF 20 ÅR: JUBILEUMSFEIRING I BERGEN

En annen viktig kommune for Forandringsfabrikkens arbeid har vært BERGEN ❤ Bergen var andre stopp på denne turen. 6. mars møte proffer og fabrikkarbeidere fagfolk og politikere, for å TAKKE. Takk til ledere og fagfolk fra Bergen kommune (skole, barnehage, barnevern, psykisk helsetjenester og utekontakten). Stor takk går også til samarbeidspartnere ved Statsforvalteren, tingretten, Kriminalomsorgen region vest, Bufetat Vest, RKBU Vest, Fylkesnemda i Vestland, og Universitetet i Bergen. Vi er TAKKnemlige og gleder oss til innovative samarbeid med noen av dere også fremover, for å vise vei i Norge og i Europa. 

Vestlandsproffer etter feiringen 

Møte med Bergens byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold 

Takk til dere samarbeidspartnere og kjente av FF som kom 

Vestlandsproffer og fabrikkarbeidere forbereder jubileumsfeiringen