Faglig råd BARN & FAMILIE er i gang

Faglig råd for barn og familie møttes 2.desember. 
TAKK til dere engasjerte og kloke folk, for gode råd. 

Medlemmene ga råd til hva FF bør ha fokus på fremover:

  • Beskrive tydelig hvordan FF har utviklet seg mye de siste årene
  • Vær fremoverlent og huske at når det gjøres nybrottsarbeid er det alltid sånn at man tråkker på noen ømme tær 
  • Få frem det metodiske som kommer frem i rapporten og at dere ikke er redde for å bli sett i kortene. Skille mellom nå og da. 
  • Forklare at dere vet det finnes forbedringspotensiale, bygd videre på det som er bra. Forklar hvordan dere skal jobbe fremover
  • Proffene må fremdeles gå på scenen, og det må forklares godt hvorfor dere gjør det som dere gjør det og kvalitetssikre det best mulig
  • Barn på scenen er noe av det som har gitt gjennomslagskraft, og som jeg som fagperson synes er fryktelig synd hvis blir borte 
  • FF har vært modige og har slått inn noen dører fordi dere har gjort ting annerledes, dette må dere fortsette med

Vi gleder oss til fysisk møte over nyttår – og ikke minst til enda flere råd fra dere!

Om FFs tre faglige råd, les HER

(fra øverst til venstre: Mimi Petersen, proffene Mathea og Mathilde, fabrikkarbeiderne Anika og Synne, Hilde Ordemann (styremedlem i FF), Børge Tomter, Sigrunn Madland, Hadle Blikra, Vegard Snartland og Marie Lindsjørn Nordvik)