Januar 2019: SkoleProffenes høringsinnspill til "Skyfritt"

Skyfritt er Bergen kommunes plan for å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målsettingen med planen er å redusere mobbing og krenkelser på oppvekstfeltet i Bergen. Forandringsfabrikken ved SkoleProffene har levert høringsnotat til saken.

«Evnen til å skape trygghet og fellesskap må bli skolenes kjernekompetanse.»

Våre viktigste innspill til Bergen kommune og Skyfritt er:

1. MOBBING SKJER NÅR DET ER UTRYGGHET
Mange barn som plager andre, har blitt plaget selv først. Enten av andre barn, eller av voksne. Det viser våre dybdeundersøkelser der vi spør barna direkte. Plaging (mobbing) skjer når det er utrygghet i et rom. Løsningen er å skape trygghet, og det er her skolens viktigste innsats mot mobbing må ligge. Evnen til å skape trygghet og fellesskap må bli skolenes kjernekompetanse.

2. ATFERD ER ET ”SPRÅK”

Ingen barn ønsker å være slemme eller å være et problem. Barnet prøver så godt det kan å kommunisere hvordan det har det med sin ”atferd”. Dårlig oppførsel, uro eller plaging av andre har som oftest en årsak. Ingen tiltak eller programmer som bare korrigerer barns atferd må iverksettes. De voksne må heller jobbe med å nå inn til barnet og finne årsakene. Det er det eneste som er virkningsfullt på sikt.

3. HUSK AT DET ER BARNET SOM ER HOVEDPERSONEN

Et hovedsvar fra barn er at voksne samarbeider for mye med hverandre uten å snakke med barnet først. Da oppstår to problemer: Det ene er at problemanalysen kan være helt feil hvis voksne gjør for mange antagelser og samarbeider mer med hverandre enn med barnet. Tiltakene treffer ikke og hjelpen blir ikke nyttig. Problem nummer to oppstår hvis den som skal hjelpes eller endre seg, ikke har eierskap til løsningene. Da er ikke motivasjon der.

Voksne må alltid huske på at det er barnets liv det gjelder, enten saken gjelder mobbing eller mistanke om omsorgssvikt. Barnet må ikke bare få ”medvirke litt av og til”. Når informasjon om barnet deles med foreldre eller andre systemer, og når løsninger skal lages, må barnets virkelighetsbeskrivelse og ønsker legges til grunn. Hvis ikke, blir ikke hjelpen så hjelpsom.