Inviterer til dialog

Oppdatert 9.jan 2023

FF har villet lære av de hendelsene som noen ungdommer har opplevd og som burde vært unngått og håndtert annerledes. Tidligere og nåværende styreleder, og tidligere daglig leder Marit Sanner, har gitt uttrykk for dette i flere intervjuer og artikler. På hjemmesidene og i media i begynnelsen av august og september 2022, brukte vi uttrykket uforbeholden unnskyldning.

Styreleder Arild Bjørndal ba den gang tidligere proffer ta kontakt og har gjentatt oppfordringen. Han vil være lydhør for hvordan et slikt møte kan gjennomføres så dere opplever det trygt. FF vil lytte og se hva vi kan forbedre. Ta kontakt med Arild på tlf. +47 922 92 963, eller på mail arild.bjorndal@ceiglobal.org

Arild har tidligere uttalt:
– Jeg er utrolig lei meg for at noen ungdommer har hatt ubehagelige opplevelser. Vi har allerede tatt mange grep for å sikre gode rutiner, og jeg lover at vi skal bruke denne rapporten for å ytterligere sikre trygghet for barn og unge som deltar på våre arrangementer, sier Bjørndal. (Klassekampen, 3. des 2022)

FF vil lære

FF har brukt kritikken til å fornye, forsterke og forbedre en rekke rutiner og prosedyrer. Her er noen av endringene gjort, både før kritikken kom og i månedene etter:

Forbedringer igangsatt i 2021 eller tidligere 

  • Metoden FF bruker og hvilke risikovurderinger som må gjøres underveis, ble skriftliggjort. Detaljer om prosessen fra planlegging av en undersøkelse til ferdig rapport ble beskrevet.
  • Rutiner for personvern ble skriftliggjort, inkludert samtykke og behandling av personopplysninger knyttet til undersøkelser og proffers deltakelse i FFs ulike aktiviteter.
  • Rutiner for oppfølging av proffer i FF sine aktiviteter med risikovurderinger ble skriftliggjort.
  • Kunnskapspresentasjoner ble etter 2017 i stadig større grad konsentrert rundt oppsummerte erfaringer fra møte med systemene og råd til systemene
  • I rekrutteringsprosessene understrekes sterkere betydningen av å dele FFs ambisjon, ha personlig trygghet og ydmykhet og ta ansvar for systematikk. Dugnadsordningen er fjernet. Arbeidstidsordninger følges opp tettere. Regelmessige medarbeiderundersøkelser gjennomføres. Varslingsrutiner gjennomgås regelmessig.

Forbedringer igangsatt etter kritikken 

  • FF har forbedret systemet for opplæring, forberedelse, oppfølging og debrief av proffer knyttet til foredrag og andre presentasjoner
  • FF finner i samarbeid med fagfolk og lærere på utdanningsinstitusjonene en form som gjør det trygt for fagfolk og studenter å fremme kritiske spørsmål og delta i dialoger med proffer og fabrikkarbeidere.
  • FF legger bedre til rette for at proffer trygt kan si fra hvis kritikkverdige forhold oppstår. Systemer for dette, med direkte og anonyme tilbakemeldinger knyttet til treff, aktiviteter, foredrag og samlinger, utvikles vinteren 2022/23 i samarbeid med proffer rundt i landet
  • FF videreutvikler vinteren 2022/23 rutinene for hva som gjøres når en proff avslutter og inkluderer mulighet for å gi FF både direkte og anonym tilbakemelding.
  • FF videreutvikler vinteren 2022/23 systemet for sluttsamtaler for ansatte, med gruppelederne som ansvarlige. Ansatte i samarbeid med gruppeledere utvikler målsetting og rammene for samtalen.