HØYRE VILLE SNAKKE OM HVORDAN STOPPE KRIMINALITET

Publisert 19. juni 2024 

Hvordan stoppe unge som truer, raner eller gjør annen kriminalitet? Hvordan få til å stoppe dem på trygge måter samtidig som vi får til å hjelpe dem med årsakene til at de gjør kriminalitet? Høyre ville ha innspill til hvordan stoppe unge før de gjør alvorlig kriminalitet. Vi snakket også om hvilke endringer som må gjøres i meldeplikten og samarbeidsplikten for at det kan bli tryggere for barn å fortelle viktige ting fagfolk trenger å vite for å ta kloke beslutninger og at deres prosessuelle rettigheter må sikres også her. Takk for viktig prat mellom proffer og Høyre-representanter i Familiekomiteen og Justiskomiteen!