Høringsinnspill

Forandringsfabrikken deltar på høringer i spørsmål om skole og hjelpetjenester for barn og unge. Alle våre høringsinnspill er basert på kunnskap fra barn, det vil si hovedsvar fra undersøkelser vi har gjennomført over hele landet.

Det er i all hovedsak proffene som deltar på muntlige høringer og i utarbeidelsen av skriftlige høringsinnspill.