Hjelpetiltak som blir trygge og nyttige for barn

Her finnes kunnskapsrapporter, filmer og beskrivelser om hjelpetiltak:

Rapporten: Forstå det viktigste (2020)
Rapporten: Må hjelpe for oss (2022)
Boka: Barnas barnevern (2018) 

Under finnes

  • film om å finne nyttige hjelpetiltak
  • beskrivelse av fremgangsmåte for å bestemme hjelpetiltak
  • podkast om familieveiledning 
  • film om familieveiledning

Du trenger passord for å se filmene og høre podkasten. Send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no.
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil bruke ressursene

HJELPETILTAK

Kunnskapsfilm om hjelpetiltak

I filmene under forklarer ungdommer råd fra kunnskap fra barn, om hvordan gjøre hjelpetiltak så nyttige og trygge som mulig.

For å få passord til filmen, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmen

Start video

Fremgangsmåte for prosesser i barnevernet

– bygd på kunnskap fra barn og barns prosessrettigheter etter FNs barnekonvensjon 

Beskrivelsene viser hvordan gå frem i bestemmelsen, oppfølging og avslutning av hjelpetiltak, for at hjelpen som bestemmes skal kjennes tryggest og nyttigst mulig for barnet. 

FAMILIEVEILEDNING

Et av de mest brukte hjelpetiltakene i Norge er familieveiledning. Derfor gjorde Forandringsfabrikken en egen undersøkelse om dette og hva som er viktig for barn for at hjelpen skal kjennes nyttig. Her er en podcast og film bygd på rapporten. 

Podcast om familieveiledning

I podcasten går undgommer i dybden på svarene fra rapporten «Må hjelpe for oss», om hvordan familieveiledning kan gjøres nyttigst mulig.

For å få passord til filmen, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmen

Film om familieveiledning

I filmen forklarer ungdommer råd fra rapporten «Må hjelpe for oss»,  om hvordan familieveiledning kan gjøres nyttigst mulig.

For å få passord til filmen, send e-post til: bestilling@forandringsfabrikken.no
I mailen, skriv navn, hvor du jobber el.l. og i hvilken sammenheng du vil se filmen