HELSETJENESTER som er trygge og nyttige for barn

Barn i helsetjenestene vet når disse tjenestene hjelper og når de ikke gjør det. De har råd til hva som er gode tjenester for barn. Norge trenger denne kunnskapen for å lage helsetjenester som oppleves nyttige for barn, og som sikrer rettighetene barn har etter FNs barnekonvensjon.

Når lover, retningslinjer, satsinger og rutiner skal lages, tror voksne ofte at de vet best hvordan dette skal gjøres. Hvis barn involveres, er det oftest på voksnes premisser. Det som lages kan se riktig ut for voksne, men barn vet at det ikke er sikkert at det som lages blir bra for barn, når barns erfaringer og råd ikke tas systematisk inn.

Forandringsfabrikken har det siste tiåret systematisk hentet erfaringer og råd fra over 1900 barn i psykisk helsetjenester rundt i Norge. Erfaringene og rådene som går igjen fra mange barn, på mange steder i landet, er oppsummert til kunnskap fra barn.

Målet er at staten, kommunene og utdanningene lager trygge og nyttige helsetjenester, for flest mulig barn. For å lykkes med det, må kunnskapen fra barn om disse tjenestene og forpliktelsene Norge har etter FNs barnekonvensjon, inkluderes når lover, retningslinjer, utdanninger, satsinger og rutiner lages og bestemmes. 

FAGLIG RÅD