Om samarbeid med fagfolk

Forandringsfabrikken har fra 2008 og frem til nå samlet inn svar fra over 2000 barn i psykisk helsevern og kommunale psykisk helsetjenester. 

Psykiskhelseproffene har siden 2014 reist rundt i Norge og formidlet kunnskap fra barn til ansatte i kommunale tjenester som på ulike måter jobber med barns psykiske helse. Mange fagfolk har tatt imot kunnskapen og lyttet med åpne hjerter. 

Når proffer har presentert kunnskap fra barn, har mange fagfolk forklart at de ønsker å endre på praksis i tjenestene, men har også av og til uttrykt at de er faglig uenig med kunnskapen fra barn. Mange ansatte i kommunale psykisk helsetjenester har pekt på at kunnskapen fra barn er vanskelig å bruke i praksis, fordi den ikke samsvarer med det som står i særlover, rundskriv eller retningslinjer.

MITT LIV psykisk helse i kommunen

Forandringsfabrikken Kunnskapssenter inviterte i 2019 psykisk helsetjenester i storbyene Tromsø, Bergen, Trondheim, Stavanger, Sandnes, Arendal, Kristiansand, Drammen, Bærum og Oslo til samarbeid. Målet var å lage nasjonale beskrivelser, bygd på kunnskap fra barn, kunnskap fra fagfolk og barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon.

Fagutviklingsarbeidet ble kalt MITT LIV psykisk helse i kommunen, og har inkludert over 50 tjenester i de ti storbyene. Proffer med erfaring fra kommunale psykisk helsetjenester har reist sammen med fabrikkarbeidere rundt til byene og presenterte kunnskap direkte fra barn, om hva som er god kvalitet i tjenestene, sett fra barn. Proffene presenterte også forslag til arbeidsmåter og verktøy, som fagfolkene ble invitert til å prøve ut. Deretter ble det gjennomført dialoger, med fagfolk og ledere. Så møtte proffer fagfolk i hver av tjenestene til dialog-, og fordypningsdager. Fagfolkene presenterte hva de var enige og uenige i, og hvilke utfordringer de opplevde ved å bruke kunnskap fra barn. Sammen har proffer og fagfolk funnet muligheter og løsninger.

Om beskrivelsene av god praksis

Våren 2021 ble beskrivelser av god praksis til syv kommunale psykisk helsetjenester landet. Tjenester vi har samarbeidet med om beskrivelser er skolehelsetjenesten, PPT, oppsøkende sosiale tjenester, bolig og avlastning, tjenester som møter unge med flyktningbakgrunn, familieveiledningstjenester og koordinering- og saksbehandlingstjenester. I tillegg er det utviklet en felles grunndel om god profesjonalitet og barnesyn til alle tjenester som møter barn og unge, og en egen beskrivelse til fagfolk i møte med de minste barna. 

Dette er beskrivelsene: