Helgesamling med kloooke proffer

Klokinger fra rundt i landet møttes 4.-6. november 2022 for å gi viktige råd til nasjonale politiske prosesser og råd til filmer for studenter og fagfolk!
Noen av temaene de ca. 40 proffene jobbet med:

  • Samarbeid med elevene i grunnskole og VGS: Elever har mange råd til hvordan samarbeid med elevene (elevmedvirkning) kan gjøres konkret i skolehverdagen, på måter som inkluderer alle i klassen. 
  • Skolefravær: Elever har viktige råd til hva skolen kan gjøre for å gjøre det trygt når elever er borte og når de kommer tilbake. De har også forslag til hvordan de voksne helt konkret kan ta kontakt med dem og finne gode løsninger.
  • Lavterskel psykisk helsetilbud: Mange barn har i undersøkelser svart at det er viktig med et psykisk helsetilbud som er tett på der de bor. Proffer har derfor jobbet med å designe hvordan dette tilbudet kan kjennes trygt og bli tatt i bruk av flest mulig ungdommer. 
  • Behandlingsforløpet i BUP: Hvordan få til nyttig hjelp, fra de kommer inn i BUP til det avsluttes der? Ungdommer som har vært i BUP har råd til hvordan psykologer kan nå inn til det viktigste for å få det bedre inni seg og få verktøy til videre i livet. 
  • Utvikling av kvalitetsindikatorer til skole, PPT, helsesykepleiere og BUP: Når Norge skal måle kvalitet i de ulike systemene for barn og unge, og Statsforvaltere skal føre tilsyn, må det også måles og sjekkes på ting som er viktige sett fra de systemene er lagd for. 

TAKK dere vakre mennesker for alle dyrebare råd! Det er ingen selvfølge at dere velger å bruke en helg på å hjelpe Norge med å gjøre systemene bedre for barna som kommer etter dere.. Og til dere voksne som ble nysgjerrige på hvilke råd som er gitt, kommer disse i rapporter fra fordypningsundersøkelser og i hefter med råd, de neste månedene  <3 

Tilbakemeldingene fra samlingen har tydelig vist hva som var bra og hva vi kan gjøre enda bedre. Det som er sikkert er at proffe vil ha flere nasjonale helgesamlinger. Vi  gleder oss!

Proffer på helgesamling – dette er de av proffene der ungdommen (og foreldre for de under 16) har samtykket til bilder på sosiale medier