Helgesamling med råd fra kloke barnevernproffer

Proffer med erfaring fra barnevernet fra rundt i landet møttes i november for å gi råd til nasjonale politiske prosesser. En del av rådene ble spilt inn på film til studenter, fagfolk og myndigheter. Noen av temaene de 30 proffene jobbet med:

  • Tillitsperson: Hva må barn få vite om tillitsperson og hva skal til for at det skal bli nyttigst mulig for barn? 
  • Ansettelse av kontaktperson i barnevernet: Hva er viktige egenskaper hos kontaktpersoner? Hvordan ansette riktige folk?
  • Advocacy: I England har barn rett på å få en “advocate” som skal hjelpe barn med å få barnevernet til å høre på barnets ønsker. Hva tenker dere om en sånn ordning i Norge?
  • Godt bytte av kontaktperson i barnevernet: Når kan barn bytte kontaktperson i barnevernet, og hvordan kan det gjøres?
  • Hjelpetiltak: Når foreldre til barn som bor hjemme strever med rus, hvordan kan barnevernet hjelpe så det kan bli bedre for barna? Hvordan bør ordning om støttekontakt se ut og hvordan kan ordningen samarbeide best mulig med hvert enkelt barn?
  • Institusjon: Hvordan skal barn bli møtt på institusjon, hva slags hjelp skal de få og hvordan skal tilbudet organiseres?
  • Utvikling av kvalitetsindikatorer til barnevernet om fosterhjem, hjelpetiltak og institusjon: Hvilke kvalitetsindikatorer er viktige for barn? Og hvordan kan dette måles?
  • Ytringsfrihet: Hva er de største løsningene og utfordringene for at barn og unge får ytre seg fritt i Norge?
  • Utsatt for vold: hvordan kan leger og tannleger møte barn som er utsatt for vold, på en trygg måte?  

Rådene kommer i fordypningsrapporter, rådshefter, og på film de neste månedene <3 
Proffene ga tilbakemeldinger på samlingen om hva som var bra og hva som kan gjøres annerledes – og har bedt om flere nasjonale helgesamlinger.