105 barn og unge i alderen 14-23 år har gitt svar i denne undersøkelsen, og de fleste er mellom 17 og 19 år. De fleste kommer fra Afghanistan, Syria og Eritrea. Som ny i Norge fra et annet land, kan det være vanskelig å vite hvordan alt fungerer. 

De deler erfaringer om hvordan det er å være ung flyktning i Norge. Det som går igjen er at informasjonen ofte er mangelfull og dårlig. De får ikke nok informasjon om rettigheter og hvordan skolen og andre system fungerer.

De gir råd til skolen om om hvordan de må bli møtt. Et av ønskene er at de må få starte i klasser med jevnaldrende som snakker norsk, så tidlig som mulig. Ofte blir unge med flyktningbakgrunn plassert i klasser med voksne som heller ikke snakker norsk så godt. Man må få snakke norsk for å lære norsk. Dette gjør også at de får norske venner, og blir bedre inkludert og integrert. 

Rapporten passer for skolen, og alle andre som jobber med unge med flyktningbakgrunn. 

INNHOLD I RAPPORTEN: 
Del 1 Samarbeid med eleven
Del 2 Psykisk helse i skolen
Del 3 Vil lære norsk
Del 4 Trygghet på skolen

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.