FRP VILLE SNAKKE OM RUSHJELP OG GOD KOMPETANSE

Publisert 22. juni 2024 

Fremskrittspartiet i helsekomiteen og familiekomiteen ville snakke om hvordan rushjelp må være hvis det skal flyttes til helse. Hvordan kan hjelpa da organiseres og hva må den inneholde. De ville høre barns hovedsvar på hvilke voksne som kan jobbe på institusjoner og i psykisk helsetjenester. Vi snakket også litt om hvordan synspunkt fra representative grupper av barn og unge i den gruppa det gjelder, kan sikres som del av kunnskapsgrunnlaget når stortingspolitikere skal ta beslutninger. Takk for fine prater!