Møt fravær trygt (2023)

I fordypningsrapporten MØT FRAVÆR TRYGT gir 120 ungdommer, i alderen 13-19 år, råd til hvordan voksne på skolen på trygge måter kan møte barn som er en del eller mye borte fra skolen.

INNHOLD I FORDYPNINGSRAPPORTEN:
OM FORDYPNINGSUNDERSØKELSEN
ELEVER HAR MENNESKERETTIGHETER
KUNNSKAP FRA BARN OG UNGE
      GRUNNER TIL FRAVÆR 
      NÅR ELEVER ER BORTE 
      NÅR ELEVER KOMMER TILBAKE 
NASJONALE FØRINGER OG TILTAK