Forandringsfabrikken og forskning

For å utvikle gode systemer for barn, trengs forskning som vil høre barn eller utvikle metodikk for å bedre høre barn. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter samarbeider med ulike forskningsprosjekter, her noen av dem:

EN PILLE FOR SMERTEN
v/ Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS):
Forskrivning av vanedannende medisiner til barn og unge med vekt på å finne sammenhenger mellom medisiner og psykisk og somatisk helse.

CHILDREN’S RIGHT TO PARTICIPATION
v/ Centre for Research on Discretion and Paternalism på UiB:
Utvikle ny kunnskap og kompetanse knyttet til barns medvirkning i barnevernssaker. Bergen kommune, Fylkesnemndene for barnevern og domstoladministrasjonen er også del av prosjektet.

PANDA – PARTICIPATION AND COLLABORATION FOR ACTION
v/ Senter for barnevernsforskning og innovasjon på NTNU: utviklingsprosjekt for å styrke barn under 12 års involvering i barnevernet i Europa (EU Erasmus)

The European Scientific Association on Residential and Family
Care for Children and Adolescents (EUSARF)
v/ ZHAW School of Social Work: Utvikling av forskning og styrking av informasjonsutveksling mellom Europeiske medlemmer og andre aktører i verden

OPPLÆRINGSTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER
v/ Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Kartlegge opplæringstilbud for nyankomne elever og hvordan elever opplever tilbudene.

ORCHID v/ Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Øst, UiA, Sørlandet sykehus, Karolinska Institutet m.fl: Sikre at tannhelsetjenesten tidlig kan identifisere vold og overgrep og følge opp barn.

#CARE4YOUNGTEETH v/ Sintef:
Hvordan unge kan motiveres til bedre å ta vare på tennene sine bygd. Internasjonale konferanser og forskningssamarbeid

Vi håper å kunne samarbeide med flere dyktige og engasjerte forskere i fremtiden.

Forskere fra deltakerlandene i PARTICIPATION AND COLLABORATION FOR ACTION (PANDA) v/ Senter for barnevernsforskning og innovasjon på NTNU

Deltakere fra Bergen Exchanges  2021 v/ Centre on Law and Social Transformation Law and Social Transformation ved UiB