FOR EN GJENG, VI ER HELDIGE !

Publisert 15. september 2023 

Forandringsfabrikken (FF) har det siste året hatt tre faglige råd, for innspill og dialog. Hvert av rådene møter proffer, en fra styret og noen ansatte i FF på hvert møte får FF råd til hvordan prioritere, formidle og til strategiske valg. 

I september har det vært møte i hvert av de tre rådene. Hovedtema var: 

  • Rådet for skole og barnehage ga innspill til FFs høring om bruk av fysisk inngripen, og til en artikkel om vold i skolen som proffer og rådsmedlemmer sammen vil få på trykk  
  • Rådet for helse ga innspill til hvordan FF bør jobbe videre for å sikre barns prosessuelle rettigheter i helselovgivningen, her delte rådet begrunnelser til hvorfor de mener disse må styrkes
  • Rådet for barn og familie ga innspill til hvordan FF kan spille inn kunnskap fra barn på temaene fosterhjem, undersøkelsen og barnevernsinstitusjon

Flere av medlemmene i rådene bidrar også enkeltvis – i undersøkelser, høringsinnspill og i fagformidling. De bidrar i dialoger om hvordan sikre barns rett til å bli samarbeidet med i alt som angår dem, på individ- og systemnivå. Rådene bringer på denne måten inn kunnskap fra forskning, fra arbeid i utdanningssystemer og fra praksisfelt. Takk til hver av dere kloke fine fagfolk for innsatsen – så langt!!