FORANDRINGSFABRIKKEN OG FAGFOLK SAMARBEIDER TETT

Første møte i hvert av Forandringsfabrikkens tre faglige råd 2024 er gjennomført.
Vi er supertakknemlige for gode samtaler hittil! De neste månedene vil medlemmene være samarbeidspartnere i FFs faglige arbeid. 

Prioriteringer som faglige råd SKOLE & BARNEHAGE, HELSE, og BARN & FAMILIE skal bidra på i 2024: 
  🌟 bidra i filmer, podcast og annet materiell
  🌟 gi råd til formidling av rapporter, filmer og annet materiale til relevante studieprogrammer, fagfolk og ledere på de ulike fagfeltene 
  🌟 gi råd til hva FF bør gjøre for å sikre barns prosessuelle rettigheter etter FNs barnekonvensjon i konkrete situasjoner i praksishverdagen 
  🌟 gi innspill til FFs påvirkningsarbeid opp mot nasjonale myndigheter og andre aktører på ulike fagfelt 
  🌟 gi innspill til tema, spørsmål, rekruttering i FFs undersøkelser 

Vi gleder oss til gøy og viktig samarbeid om hvordan kunnskap fra mange barn rundt i landet kan bidra til å gjøre systemene enda nyttigere for barn og unge❤️ 

Om FFs tre faglige råd, les HER 

FAGLIG RÅD BARN & FAMILIE 
Fra øverst til venstre: Yngvild Brynildsen, styreleder Alexander, Mathea proff, fabrikkarbeidere Anika og Viola, Katrine Wolla, Reidun Follesø, Elisabeth Wulff Hansen, Inge Nordhaug, Nina Bolstad, Gunnar Toresen, Vegard Snartland og Marie Lindsjørn Nordvik 

FAGLIG RÅD SKOLE & BARNEHAGE 
Fra øverst til venstre: Åshild Viken Wåle, fabrikkarbeider Marit, Leon og Viola, Elisabeth Walsøe Lehn, Malin Iversen, Jon Halvdan Lenning, Fredrik Sørensen, Marianne Dahlseng, Joakim Caspersen, Jogeir Sognnæs, Christian Håve og Marit Mjøs

FAGLIG RÅD HELSE 
Fra øverst til venstre: Anne Kristin Imenes, fabrikkarbeider Marit, proff Vanessa, fabrikkarbeider Viola, Siv Førde Refsnes, Kjersti Lillevoll, Berit Bartnes, Arne Kristian Myhre, Gerd Marie Furfjord, Miriam Skjæveland Håland, Ann Karin Swang, Trond Velken og Toril Taklo