Møtte spennende organisasjoner

Forandringsfabrikken er 18 år og reiser ut i verden!

Tida er kommet for at FF vil bruke mer tid ute i verden. Proffer og fabrikkarbeidere har besøkt organisasjoner i England, Nord-Irland og Portugal. De vi møtte henter også inn erfaringer og råd fra barn og unge, og unge er selv med på å løfte frem svarene i påvirkningsarbeid.

Med organisasjonene snakket vi om:

  • hvordan de ulike organisasjonene henter inn erfaringer og råd fra barn og unge i skolen, barnevernet, konflikt med loven, og fra unge flyktninger 
  • ulike måter å formidle kunnskapen til fagfolk og lokale og nasjonale myndigheter 
  • erfaringer og tanker om hvordan gjøre påvirkningsarbeid bygd på kunnskapen fra barn og unge, for å få til viktige endringer  
  • hvordan kunnskapen blir tatt imot av fagfolk og myndigheter 
  • konkrete endringer som har skjedd i lovverk og praksis 
  • hvordan unge med erfaring kan hente inn svar fra andre unge med erfaring  

Vi snakka også om hvordan vi kan samarbeide. Takk for inspirerende og lærerike møter! Fantastisk å møte organisasjoner med brennende engasjement og som på ulike måter jobber for at praksis og politikk lages sånn at de kjennes nyttige for dem de er lagd for.