Februar 2019: SkoleProffenes høringsinnspill til "Representantforslag om nasjonal satsing for flere lærere i skolen”

SV laget et representantforslag til Utdannings-og forskningskomiteen på Stortinget om en nasjonal satsing på flere lærere. Representantforslaget inneholdt en rekke initiativ for å få flere lærere. Forandringsfabrikken og SkoleProffene leverte høringsforslag i saken.

«Evnen til å skape trygghet og fellesskap må bli skolenes kjernekompetanse.»

Innspillet fra Forandringsfabrikken var å legge til et viktig punkt om grunnleggende kompetanse, i en eventuell nasjonal satsing på flere lærere:

”Stortinget ber regjeringen styrke relasjonskompetansen i lærerutdanningene. Relasjonskompetanse er evne til å skape trygghet og fellesskap i elevgrupper, evne til å bygge relasjoner med hver enkelt elev, og til å samarbeide med elevene om læring.”

Å lage trygghet for alle elevene bør bli en del av skolenes kjernekompetanse, fordi trygghet er viktig for læring. I undersøkelsen Morgendagens skole, der Forandringsfabrikken spurte over 3000 elever i norsk skole om hva som skal til for å lære, var hovedsvaret: Trygghet.

Trygghet skapes først og fremst gjennom relasjoner. Derfor bør arbeidet med å skape trygghet være en del av skolens kjernekompetanse, og ikke noe som kommer i tillegg til å lære bort fag.

«Hvis hodet er fullt av uro og andre ting, er det ikke plass til læring.»

– Sitat fra elev i undersøkelsen Morgendagens skole