Februar 2018: Innspill fra PsykiskhelseProffene til "Kvalitet og pasientsikkerhet 2016"

Pasientsikkerhet for barn må handle om at helsetjenestene som skal hjelpe barn må være TRYGGE.

Proffenes viktigste innspill til myndighetene er at dere må forandre ordningen med at foreldre til barn i psykisk helsevern kan logge seg direkte inn på nettet og lese barnas journal.

Les intervjuet «Barn blir ikke trygge med åpen elektronisk journal» hos NRK.no fra 26. februar 2018

Les mer om saken «Kvalitet og pasientsikkerhet 2016» på Stortinget.no