Faglig råd SKOLE & BARNEHAGE er i gang

Jippiiiiii! Faglig råd for skole og barnehage har møttes for første gang. Rådet er oppnevnt av styret og er satt sammen av engasjerte og kloke folk i praksis og akademia. 

Helt fra starten kom viktige tema opp – og råd ble gitt:

  • FF må tenke over hva som er klokest ift bruk av begreper knyttet til kunnskap fra barn – faglig råd bidrar
  • Undersøkelsene kan gjennomføres i tettere samarbeid med forskere. Faglig råd vil vise vei
  • Rapportene bør lages enda mer forståelig for studentene ift å forklare hva slags kunnskap rapportene inneholder og hvordan kunnskapen kan brukes. Faglig råd bidrar.
  • Kunnskap fra barn om barnehage og skole trengs, både for studenter og praksisfeltet. Bøker og rapporter er bare en mulighet. Faglig råd vil være med å videreutvikle hvordan FF formidler – dette er i gang

FF fikk mange konkrete innspill til hvordan lage best mulig ressurser til studenter og fagfolk i barnehagen og skolen. Rådsmedlemmene uttrykte tydelig at de også  ønsket å bidra mellom møtene i rådet. 

TAKK TAKK til dere engasjerte og kloke folk, for gode råd 
Vi gleder oss til neste samling, da møtes vi i Oslo!

Om FFs tre faglige råd, les HER

(fra øverst til venstre: Jogeir Sognnæs, Else Berit Kyte, Leon proff, Fredrik Sørensen, Miriam proff, Malin Iversen, Per Wickenberg, Siv Gamlem, Joakim Caspersen og Ingrid Lund)