Faglig råd HELSE 22-23 er i gang

Endeliiiiiig! Faglig råd for helse er satt sammen av engasjerte og kloke folk i praksis og akademia. De har hatt sitt første møte.

Medlemmene ga råd til hva FF bør ha fokus på fremover:

  • Tverrfaglig samarbeid må gjøres på en klok måte, for fagfolk og for barn. Faglig råd kan bidra med forståelse fra praksisfeltet, FF kan bidra med forklaringer på hva som er viktig for barn i slikt samarbeidet og bør gjøre dette på flest mulig steder der det trengs
  • Kommunenes handlingsplaner mot vold og overgrep må følges opp, Det er fint hvis FF kan ha fokus på dette og å bidra til hvordan måle resultatene
  • Tematikken om vold og overgrep må inn på alle pensumlistene på universitetsstudiene og kunnskapen fra barn må med her 
  • Tannleger er en viktig faggruppe for forebygging og avdekking av vold og overgrep. FF må fortsette det viktige arbeidet som er gjort på tannhelsefeltet 
  • FF må følge opp tvangslovutvalget og det nylig oppsatte utvalget for å organisere psykisk helsevern , sånn at kunnskap fra barn og barns prosessuelle rettigheter blir med inn i dette arbeidet
  • FF bør lage podcast om ulike faglige tema, i samarbeid med fagfolk og om hvordan FF jobber. Dette kan bli viktig! FF bør komme seg på tiktok 
  • FF må løfte fokuset på at den erfaringsbaserte kunnskapen så veldig trenges, også fordi det er lite forskning på mange av feltene hvor FF løfter kunnskap
  • Ventetiden i BUP har blitt lenger etter pandemien. Men det er en balanse mellom det som er normalt og når du virkelig trenger psykisk helsehjelp. Proffer skulle gjerne bidra med å forklare dette 

Rådsmedlemmene vil også gjerne bidra mellom møtene, i undersøkelsene, trykksaker og i til andre faglige innspill FF lager, 

MILLIONER TAKK til dere engasjerte og kloke folk, for veldig mye hjertevarme og for gode råd . Vi gleder oss til over nyttår, da møtes vi i Oslo!

Om FFs tre faglige råd, les HER

Fra øverst til venstre: Nina Egeland, fabrikkarbeiderne Ida, Anika, Synne og Viola, proffene Vanessa og Leon, Anne Rønneberg, Toril Taklo, Julie Høybakk, Arild Bjørndal (styreleder i FF), Ann Karin Swang, Arne Kristian Myhre og Trond Aarre