ER BARN SOM BRUKER VOLD OG KRIMINALITET VÅRE BARN?

Hva tenker politikere, de i politiet, i barnevernet, og på skolene om dette? Kan vi få det til? 

Publisert 29. august 2023 

Disse barna beskrives ofte som slemme, hensynsløse, farlige og uten empati eller anger. Men hvorfor bruker barn vold?
I undersøkelsen «SINT UTENPÅ VONDT INNI» (2020) forklarer 101 barn 13-20 år, hvorfor de har brukt vold: De har opplevd vonde ting i oppveksten, følt seg ikke likt av andre barn, følt de ikke hørte til på skolen, følt seg utrygg i familien, følt seg ensomme, følt seg til lite nytte eller til bry eller som en plage for samfunnet. 

  • Undersøkelsen viser at mange barn som bruker vold hadde blitt lært opp til at sinne er en måte å vise og få ut vonde følelser på. 
  • 4 av 5 hadde opplevd vonde ting i oppveksten. 
  • Mange har sett andre bruke vold, opplevd vold, opplevd at foreldre ruser seg eller gjør kriminalitet, opplevd seksuelle overgrep eller opplevd omsorgssvikt. 
  • De har ofte blitt møtt med kjeft og konsekvenser, dette gjør det ofte verre, og veien for å slutte å bruke vold vanskeligere 

Nesten ingen hadde fortalt om det vonde de har opplevd til noen i det offentlige. De lette etter å finne venner som kjente på noe av det samme. 

HVILKE RÅD GIR BARN TIL NORGE, FOR Å STOPPE AT BARN BRUKER VOLD 

  • De må møtes med forståelse for at barn ikke gjør dette fordi de er slemme, men at det handler om noe som de voksne ofte ikke kjenner til.
  • De må møtes med menneskevarme  
  • reaksjoner, tiltak og satsinger må bygges på en forståelse for at barn som bruker vold har opplevd eller opplever vonde ting og ikke er slemme 
  • De må møtes på måter som gjør at de føler seg verdt, at voksne er glade i dem og de må kjenne at de er ønsket og viktige i samfunnet. 

FORSTÅELSE, MENING OG KJÆRLIGHET KAN STOPPE VOLD TRYGT.
VI MÅ IKKE SKYVE BARNA VEKK, MED KONSEKVENSER ELLER STRAFF. 
HVER ORDFØRER, OPPVEKSTLEDER, POLITI, BARNEVERNSARBEIDER, PSYKOLOG, LÆRER OG SLT-KOORDINATOR
KAN TA SIN VIKTIGE DEL AV ANSVARET OM Å OVERBEVISE DISSE BARNA OM AT DE ER VÅRE BARN

Rapporten «Sint utenpå, vondt inni»

Fra lanseringen av rapporten «Sint utenpå, vondt inni» i juni 2020