TIL POLITIKERE

For å styre landet, regionene eller kommunene har dere politikere et stort ansvar for å gjøre systemene for barn, trygge og nyttige for dem. For å vite hvordan barnehage, skole, psykisk helsetjenester, barnevern, NAV, barnevern, politi og rettsvesenet oppleves for barn og unge, må dere vite hvordan disse systemene kjennes for dem. 

Dere politikere må også vite hvilke rettigheter barn har i alle disse systemene, etter FNs barnekonvensjon. Barnekonvensjonen er høyeste norske lov, rett etter Grunnloven, og gjelder for alle barn 0-18 år. Det betyr at ved motstrid står barnekonvensjonen høyere enn alle særlovene dere styrer etter. Se mer om barns grunnleggende rettigheter her.

På disse sidene finner dere ideer og konkrete forslag til hva dere som politikere kan gjøre med dette – på Stortinget eller i kommunestyret. Dette er forslag som barn har sagt er viktige og som samtidig sikrer de fire rettighetene barn har til hvordan de skal bli møtt i alle de offentlige systemene. Barn rundt i Norge heier på dere, og ber dere ta dette i bruk, for å gjøre Norge bedre for barn.

Kunnskap direkte fra barn

For å hente inn, systematisere og formidle oppsummerte erfaringer og råd fra barn, gjøres undersøkelser. I undersøkelsene brukes en deltakende og praksisrettet metodikk, kalt Forandringsmetodikk. Barns erfaringer og råd blir oppsummert. Erfaringer og råd som går igjen fra mange barn fra mange steder i landet, blir undersøkelsens hovedsvar. Funnene presenteres i rapporter, på nettsider, i filmer og i bøker.

Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken er et kunnskapssenter som henter inn kunnskap fra barn og unge. Målet til Forandringsfabrikken er at barn opplever skole og andre hjelpesystemer som trygge og nyttige.  

Barn har viktig kunnskap om systemene de er i. Forandringsfabrikken gjør undersøkelser om hvordan barn opplever møtene med skole, psykisk helsehjelp, barnevern, rettssystemet og andre hjelpesystemer. Barns erfaringer og råd til forandringer oppsummeres som kunnskap direkte fra barn. De siste ti årene har Forandringsfabrikken møtt over 7800 barn i norsk skole, 1700 barn i barnevernet, 1900 barn i psykiske helsetjenester og 500 barn som har opplevd vold eller overgrep.

Forandringsfabrikken driver med kunnskapsinnhenting, kunnskapsformidling, fagutviklingsarbeid og råd til myndigheter og politikere. Forandringsfabrikken drives i hovedsak med støtte fra det offentlige og prosjektstøtte fra andre stiftelser.

Høringsinnspill