Kunnskap fra barn på pensum

Forandringsfabrikkens rapporter, bøker og filmer gir nyttig kunnskap til studenter som skal ut og møte barn. De som kjenner systemene på kroppen har viktige råd, som bidrar til at studentene kan gi enda tryggere og mer nyttig hjelp til de barna og ungdommene de kommer til å treffe. Når studentene har kunnskap fra barn på pensum, får de førstehåndserfaringer og råd fra de barna som er i de ulike systemene. Mange utdanningsinstitusjonene i Norge har kunnskap fra barn på pensum eller som anbefalt litteratur på en eller flere utdanningsretninger.

Klikk under for å komme til konkrete forslag til pensum på tema:
skole
psykisk helse
barnevern

Kunnskap fra barn formidles på utdanninger

Proffene kan presentere kunnskap fra barn, live eller på film. I presentasjonene tar de utgangspunkt i undersøkelser fra, eller i et tema dere på utdanningene ønsker at proffene skal presentere kunnskap på. De kan også bidra i dialoger med studenter og lærere på utdanningen. 
Forslag til tema i presentasjoner eller dialog med utgangspunkt i kunnskap fra barn:

  • Hvordan ber barn om at voksne skal tenke om barn? Hvordan bevisstgjøre og øve på et godt barnesyn?
  • Hvordan bruke kunnskap fra barn og barns grunnleggende rettigheter for hvordan de skal bli møtt av fagfolk i praksis?
  • Hva betyr det å være en god profesjonell i møte med barn og unge?
  • Hvordan møte barn og snakke med barn sånn at barn får fortalt det viktigste?
  • Hvordan samarbeide med barn i barnevernet for å sikre at hjelpen blir nyttig?
  • Hvordan samhandle på tvers av tjenester med barnet som kaptein?

Har du spørsmål knyttet til å ha kunnskap fra barn i undervisning og på pensum, eller ønsker du å ha besøk av proffer til dine studenter? Vi samarbeider gjerne med deg om å lage tilpasset undervisningsopplegg med filmer, case og oppgaver som kan brukes i undervisning.