Kunnskap fra barn formidles på utdanningene

Skoleproffene kan presentere kunnskap fra barn live eller på film der de tar utgangspunkt i en av hovedundersøkelsene, eller de kan gå i dybden i et tema dere på utdanningene ønsker at proffene skal presentere kunnskap på. De kan også bidra i dialoger med studenter og lærere på utdanningen.

Forslag til tema i foredrag eller dialog:

Kunnskapen fra barn gir konkrete råd til:

  • Hvordan kan lærere bidra til økt læringslyst?
  • Hvordan kan man som lærer skape trygghet i klasserommet? 
  • Hvordan kan lærere sammen med klassen jobbe med klassemiljøet?
  • Hvordan ønsker elevene å bli møtt av de voksne på skolen?
  • Hvordan forebygge plaging?
  • Hvordan «stoppe trygt» når noe dumt skjer på skolen?
  • Hvordan møte barn med trygghet fremfor konsekvenser?
  • Hvordan snakke med barn sånn at barn får fortalt det viktigste?
  • Hvordan samarbeide med barn for å finne løsninger som fungerer? 
  • Hvordan bruke kunnskap direkte fra barn og barns grunnleggende   rettigheter i prosess etter FNs barnekonvensjon i praksis?

Har du spørsmål knyttet til å ha kunnskap fra barn i undervisning og på pensum, eller ønsker du å ha besøk av proffer til dine studenter? Vi samarbeider gjerne med deg om å lage tilpasset undervisningsopplegg med filmer og oppgaver som kan brukes i undervisning. 

Kontakt guro@forandringsfabrikken.no