SKOLE som er trygg og nyttig for barn

Barn i skolen vet hvordan skolen kjennes. De vet hva som gjør at de lærer godt og trives.  De har råd til hvordan skolen må være, for å kjennes best mulig for flest mulig. Norge trenger denne kunnskapen fra barn, for å lage en skole som oppleves nyttig for barn og som sikrer rettighetene de har, etter FNs barnekonvensjon.

Når lover, retningslinjer, satsinger og metodikk bestemmes, er det i stor grad voksnes løsninger som velges. Norge trenger en skole som oppleves trygg og nyttig for flest mulig barn.
Forandringsfabrikken har derfor siden 2015 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra ca 7500 barn i skolen rundt i Norge. Det som går igjen fra mange barn, på mange steder i landet, er oppsummert til kunnskap fra barn.

Målet er å hjelpe staten, kommunene og utdanningene til å lage en skole som oppleves trygg og nyttig, for flest mulig barn. For å lykkes med det, må kunnskapen fra barn om skolen og forpliktelsene Norge har etter FNs barnekonvensjon, inkluderes når lover, retningslinjer, satsinger og utdanninger skal bestemmes.

KUNNSKAPSRAPPORTER

PUBLIKASJONER

Oversikt over alle rapporter, verktøy og andre pubklikasjoner.

TIL STUDENTER OG ANSATTE VED UTDANNINGENE

Hvis du er interessert i å lese mer om hvordan kunnskapen fra barn kan formidles ved ditt studie eller emne.

GOD PRAKSIS I PPT