Rett og sikkert (2019)

130 barn i alderen 12-19 år, som har vært i avhør etter vold eller overgrep, deler erfaringer og gir råd til hjelpe- og rettssystem om hvordan barn skal bli møtt på måter som oppleves trygge, nyttige og samarbeidende.

RAPPORTENS INNHOLD:

KUNNSKAP FRA BARN 
Del 1: Årsaker til at barn ikke forteller om vold og overgrep
Del 2: Anmeldelse
Del 3: Avhør i barnehus
Del 4: Rettsapparat

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.