OM OSS

Forandringsfabrikken er et lag bestående av proffer, fabrikkarbeidere og et styre. I Norge finnes det i dag rundt 350 aktive proffer. FF har proffhus og regionskontorer i Vestland, Agder, Rogaland, og Troms og Finnmark, i tillegg til Oslo. Proffer og fabrikkarbeidere jobber tett sammen om arbeidsoppgaver i Forandringsfabrikken. 

I dag er Forandringsfabrikken organisert som en ideell stiftelse, og Marit Sanner er fabrikkleder. I 2017 åpnet Forandringsfabrikken Kunnskapssenter. I Kunnskapssenteret samles kunnskap fra barn. FF har de siste ti årene hentet inn erfaringer og råd fra barn og unge om hvordan de opplever møtene med skole, psykisk helsevern, barnevern, politi, NAV og rettssystem. Så langt Forandringsfabrikken vet, er dette det første og hittil eneste kunnskapssenteret i Europa med oppsummerte erfaringer og råd, direkte fra barn og unge.

Les mer om: Proffene, Fabrikkarbeidere og Styret

IDEEN

Forandringsfabrikken (FF) vil gjøre systemene for barn bedre, gjennom at barn og unge bidrar direkte. Gjennom undersøkelser henter FF systematisk inn erfaringer og råd fra barn og unge, i barnehage, skole, hjelpesystemer, politi og rettssystem. Barn og unge er selv med å presentere kunnskapen fra barn, på utdanninger, i dialoger med fagfolk, politikere og myndigheter – nasjonalt og i regionene. 

Målet for FF sitt arbeid er at alle systemene som barn møter, skal oppleves trygge og nyttige for dem.  Barns grunnleggende rettigheter til informasjon, privatliv og å få uttale seg fritt skal alltid sikres og deretter skal barnets mening være utgangspunktet for å vurdere barnets beste, etter FNs barnekonvensjon.

HISTORIEN

For en utålmodig Forandringsfabrikk kan det kjennes rart å se seg bakover. God forandring i tida framover, er målet. Noen blikk bakover tar vi likevel.

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTES

Grunnleggerne Marit Sanner og Eva Dønnestad

2004

2005

Bidro inn på internasjonal forskerkonferanse Childhood

2005

2005 - 2009

 • Samarbeid med Redd Barna viktig på denne tiden

 • Prosjektsamarbeid med flere ble viktig: Voksne For Barn, Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for Barnevernsbarn, Agderrådet, Vest-Agder Fylkeskommune og Helsedirektoratet

 • Forandring Filosofi utvikles

Les mer om ideen 2005 - 2009

2009 - 2011

 • Støtte til prosjektarbeid på flere nye området: unge som vokser opp med dårlig råd, unge i fosterhjem og på institusjon, unge lovbrytere og gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep

 • Hovedkontor flyttes til Oslo

 • 2009: BarnevernsProffene presenterte første gang konkrete råd til nasjonale barnevernsmyndigheter = begrepet BarnevernsProff blir etablert

 • 2010: årets sosiale entreprenør → Ferd Sosiale Entreprenører kårer FF til 

 • 2011: Marit Sanner utnevnes til Ashoka Fellow. Ashoka fellowship er det største nettverket for ledende sosiale entreprenører i verden

 • 2011: FF mottar Karl Evangs Pris fra Statens Helsetilsyn

2009 - 2011

2013 - 2015

 • 2013: FF begynner å samle hjelpetjenester for barn i fagutviklingsarbeid

 • 2015: Profflåta “Forandre med varme” lages

2013 - 2015

2015 - 2020

 • 2017: Forandringsfabrikken Kunnskapssenter åpnes av statsminister Erna Solberg

 • 2017: Lansering av boka “Barnevernet - fra oss som kjenner det”

 • 2017: FF pekes ut som en av Europas beste sosiale entreprenører for utsatte barn, av den internasjonale organisasjonen Accelerating Change for Social Inclusion (ACSI)

 • 2018: Boka “Barnas barnevern” utgis på Universitetsforlaget

 • 2018: Kjærlighet inn i Barnevernloven

 • 2019: Boka “Psykisk helsevern fra oss som kjenner det” utgis på universitetsforlaget

 • 2019: 15 årsjubileum

 • 2019: Åpning av Forandringsfabrikken Kunnskapssenter sitt første regionskontor i Bergen

 • 2019: Konferansen BARNAS BARNEVERN

2015 - 2020

2020 - dags dato

 • 2020: Konferansen VONDT INNI SEG

   

 • 2020: Boka “Klokhet om vold og overgrep” utgis på Universitetsforlaget

2020 - dags dato