FABRIKKARBEIDERE OG PROFFER

Leon

PROFF skole og psykisk helse
leon@forandringsfabrikken.no

Mathilde

PROFF barnevern og skole
mathilde@forandringsfabrikken.no

Dania

PROFF politi og barnevern
dania@forandringsfabrikken.no

Vanessa

PROFF barnevern og psykisk helse
vanessa@forandringsfabrikken.no

Mathea

PROFF barnevern og psykisk helse
mathea@forandringsfabrikken.no

Marit Sanner

Daglig leder
+ 47 911 96 561/  marit@forandringsfabrikken.no

Marit er gründer av Forandringsfabrikkens. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter og flere fagutviklingsarbeid. Hun har arbeidet i Redd Barna, kommuner og fengsel. Hun har utdanning i antropologi og kulturfag.

Maria Waade

Leder prosjekt- og fagutvikling 
+47 908 76 065 /maria@forandringsfabrikken.no

Maria har jobbet med systemer for barnevern og psykisk helse siden 2003. Hun har jobbet med blant annet Redd Barna og Kirkens Nødhjelp i en rekke land. Maria er utdannet innen kulturstudier, sosialt arbeid, prosjektledelse og humanitært arbeid.

Sigrid Pala Konradsdottir

Rådgiver økonomi og regnskap
+47 407 21 375/ sigrid@forandringsfabrikken.no

Sigridur har jobbet med regnskap i 30 år og i Forandringsfabrikken siden 2014. Hun er utdannet i økonomi og administrasjon, engelsk, lærer og europeiske studier.

Stian Olderkjær​

Rådgiver skole og oppvekst
+47 909 51 516 / stian@forandringsfabrikken.no

Stian er utdannet skuespiller og sosial entreprenør. Han er en av gründerne bak gatemagasinet =Oslo, og var med å starte opp Vardeteatret sitt prosjekt “Help! I am free” i Cape Town, Sør-Afrika. Han har og jobbet 6 år som SLT-koordinator i Bømlo kommune.

Anika Kurshed

Rådgiver fag – barnevern
+47 938 85 436 / anika@forandringsfabrikken.no

Anika har bidratt i NOUen 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem. Hun har hatt praksis i flere barneverntjenester. Hun har studert sosiologi med fordypning i statsvitenskap.

120820_mb_542

Morten Brun

Fotograf
+47 900 92 900 / morten@brun.no

Morten har siden starten av FF hatt ansvar for foto, design og web. Han er utdannet barnevernspedagog. Morten har vært fotograf i over 30 år, til informasjon, reklame og forlag.

​Yngvil Maria Dybvik Granly

Gruppeleder undersøkelse og metode
+47 410 91 131 / yngvil@forandringsfabrikken.no

Yngvil har jobbet som journalist, frontjournalist og mediesjef. Hun har tidligere også jobbet som teater- og sanglærer. Hun er utdannet journalist med fordypning i radio.

Guro Haga

Gruppeleder fag og formidling
+47 479 03 743 / guro@forandringsfabrikken.no

Guro har jobbet på familiesenter og i digitalt forskningsprosjekt om utseende og selvfølelse blant ungdom. Hun har intervjuet mange unge om ulike tema innenfor psykisk- og seksuell helse. Guro har en mastergrad i helsepsykologi.

Julie Granlund

Gruppeleder politikk og juss
+47 984 02 683 /  julie@forandringsfabrikken.no

Julie har jobbet med prosjektledelse, kampanje- og påvirkningsarbeid på feltet likestilling og unges rettigheter i Norge og internasjonalt. Hun har studert menneskerettigheter.

Andrea Steen Hernes

Prosjektleder barnehage og skole
+47 951 17 727/ andrea@forandringsfabrikken.no

Andrea har jobbet i lokalavis og i Radio Nova. Hun har arrangert festival og kulturarrangementer for ungdom. Og jobbet med dans og aktiviteter for barn. Hun har studert kultur og kommunikasjon med fordypning i medievitenskap.

Nora Kristin Moe Ripe

Prosjektleder hjelpetjenester
+47 974 60 303/ norakristin@forandringsfabrikken.no

Nora har jobbet som miljøarbeider for unge med utviklingshemming og som skolebesøker på videregående skoler. Hun er utdannet sosialantropolog. 

Ida Åkerstedt

Prosjektleder oppvekst
+47 950 82 401/ ida@forandringsfabrikken.no

Ida har jobbet som journalist og med kommunikasjon i ulike organisasjoner i Norge og internasjonalt. Hun har studert journalistikk og utviklingsstudier. 

Suraj Ghimire

Rådgiver internasjonalt
+47 936 51 630 / suraj@forandringsfabrikken.no

Suraj har jobbet med flyktninger, barn og unge og utvikling av lokalsamfunn i samarbeid med innbyggerne gjennom Røde Kors Nepal. Han er utdannet i fysikk og i sosiologi.

Sharon Ghebremedhin

Rådgiver barnerett og politi
+47 913 93 856/ sharon@forandringsfabrikken.no

Sharon har jobbet i UNICEF Norge, og i Barnas jurist som student. Hun er utdannet jurist, og har en LL.M. i internasjonal rett med spesialisering i menneskerettigheter.

Glenn Andersen

Rådgiver flyktning
+47 414 61 729 / glenn@forandringsfabrikken.no

Glenn har jobbet som daglig leder i et forlag. Og er gründer av ABall1 et sosialt entreprenørskap med tilbud til barn. Han har studert kriminologi, historie og psykologi.

Maria Holvik Høydal

Rådgiver barnerett
+47 412 50 677 / mariaholvik@forandringsfabrikken.no

Maria er utdannet jurist og skrev masteroppgave om barns menneskerettigheter. Under studietiden jobbet Maria i JURK og med forebygging av vold og overgrep blant unge i Norske Kvinners Sanitetsforening.

Regionavdeling

Proffvarmerne følger opp proffer i regionene. De arrangerer profftreff, aktiviteter og har prater og annen oppfølging. De er også trygghetspersoner for proffer, i møte med systemene.

Barn og unge opp til 19 år som ønsker å være proff i Forandringsfabrikken, kan ta direkte kontakt med en av proffvarmerne. Les mer om proffer eller til proffer.

Vestland

Nina Frøkedal

Gruppeleder region
+47 408 66 836 / nina@forandringsfabrikken.no

Nina har jobbet som avdelingsleder i barnehage og i PPT. Hun er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog og har skrevet master om profesjonalitet og kjærlighet.

Vestland

Katja Høivik

Prosjektleder Vestland
+47 478 35 213 / 
katja@forandringsfabrikken.no

Katja har jobbet som kontaktlærer på mellomtrinnet. Hun er utdannet adjunkt, og i tillegg studert prosjektledelse innenfor kultur. 

Rogaland

Hanna Price-Stephens

Prosjektleder Rogaland
+47 932 86 655/  hanna@forandringsfabrikken.no

Hanna er utdannet og har jobbet som barnehagelærer. Hun har også en videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Trøndelag

Leon

Proffvarmer Trøndelag
+47 948 43 716 /  leon@forandringsfabrikken.no

Østlandet

Mathilde

Proffvarmer Østlandet 
+47 907 05 624 / mathilde@forandringsfabrikken.no 

Agder

Dania

Proffvarmer Agder
+47 979 48 677 / dania@forandringsfabrikken.no

Troms

Vanessa

Proffvarmer Troms 
+47 919 13 539 /  vanessa@forandringsfabrikken.no

.

.

I permisjon

Hanne Stabursvik

Fagutvikling barnevern og vold
+47 951 08 977 / hanne@forandringsfabrikken.no

Hanne har jobbet hos Fylkesmannen. Hun har tidligere vært aktiv i CISV og Press. Hun er utdannet jurist, og skrev masteroppgave om barnevernsrett.

Styret

(Bak, fra venstre: Gisle Torheim, Hanna Beyer Olaussen, Odd Christopher Hansen, Lise Regine Kristensen og Marit Sanner. Foran, fra venstre: Tom Even Mortensen og Kristian Enger. Foto: Morten Brun/Forandringsfabrikken)

Odd Christopher Hansen (styreleder)

Odd er siviløkonom. Han har bakgrunn som partner i konsulentselskapet McKinsey&Co, og har de siste årene hatt styreverv i ulike nordiske selskaper. Han er også tilknyttet ASHOKA, som arbeider med sosiale entreprenører. 

Tom Even Mortensen

Tom Even er utdannet siviløkonom og har lang erfaring fra ledelse og selskapsutvikling. De senere år har han jobbet med operasjonell verdiskapning og styreverv for selskaper eid av Summa Equity, et ledende fond med fokus på holdbare investeringer. Han er involvert som mentor og i utvikling av ulike teknologistart-ups, og bidrar til sosiale entreprenører gjennom Ashoka.

Kristian Enger

Kristian er økonom og har vært tilknyttet Forandringsfabrikken siden oppstarten i 2004, både som rådgiver, styreleder og styremedlem. Han har lang ledererfaring fra ulike kommersielle virksomheter i tillegg til Redd Barna. Kristian er nå adm.dir. i et teknologiselskap og jobber i tillegg med en rekke oppstarts-virksomheter som mentor og styremedlem.

Lise Regine Kristensen

Lise har lang erfaring fra både kommunikasjon, markedsføring og bistand. Hun har tidligere jobbet i Redd Barna og vært markedssjef hos Plan Norge. Lise jobber som Business Director I kommunikasjonsbyrået MediaCom.

Gisle Torheim

Gisle er utdannet statsviter (cand. polit) fra Universitetet i Oslo. Han er til daglig CFO i Amedia-konsernet. Han har tidligere vært konsulent i McKinsey & Co. og konserndirketør for strategi og forretningsutvikling i Bertel O. Steen.

Marit Sanner

Marit er en av Forandringsfabrikkens to gründere. Hun har ledet store undersøkelsesprosjekter og utviklingsarbeid. Marit har arbeidet i Redd Barna, flere kommuner og i fengsel. Hun har utdanning i antropologi og kulturfag.