Sint utenpå, vondt inni

Sint utenpå, vondt inni

Rapport: Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold? I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI (2020) gir 101 barn 13-20 år svar på disse spørsmålene. RAPPORTENS INNHOLDDel 1: Derfor blir det voldTall og erfaringerDel 2: SkoleErfaringer med skoleRåd til skolenDel 3: Barnevern og utekontaktErfaringer med barnevernetRåd til barnevernetDel 4: BUPErfaringer med

Read More

Ny barnelov

Ny barnelov

Rapport: Dagens barnelov handler for mye samlivsbrudd og foreldres rettigheter. Den nye loven må handle mye mer om trygghet for barn. Dette er de klare tilbakemeldingene fra mange barn, etter de har blitt kjent med dagens barnelov. Viktig i ny barnelov må være at barn får nok informasjon og får snakke trygt før beslutninger skal tas i familiekonflikter. Uten dette blir det fort feil løsninger. Hvis den nye loven skal

Read More

Rapport: Rett og sikkert (2019)

RETT OG SIKKERT (2019) Hva må til for å fortelle om vold og/eller overgrep? Hvordan opplever barn å være i avhør? Hvordan oppleves rettssaker og møte med advokater? Ideen bak undersøkelsen er at unges erfaringer fra å møte hjelpe- og rettssystem og deres råd til disse systemene, skal bidra til at flere barn blir møtt på en måte som oppleves trygg, nyttig og samarbeidende for dem. Målet er økt rettssikkerhet

Read More

Gradert Info

Gradert Info

GRADERT INFO (2009) Fra misbrukte gutter og menn 20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt. De formidler erfaringer om hvilken støtte som hjelper. Målgruppe: fagfolk, politikere. «Ei jente fortalte meg om at hun var utsatt. Da var jeg 18-19 år. Da turde jeg ikke å

Read More

Rapport: JustisProffene (2010)

JUSTISPROFFENE (2010) Svar til justistministeren om barn og straff Hvordan kjennes det å være en ung lovbryter? Hvordan bør lovbruddene møtes, om ungdommene fikk bestemme? Unge i alderen 14 – 24 år (de fleste under 20 år), deler erfaringern fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff gir konkrete råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd.  Målgruppe: statsadministrasjon, justispolitikere og fagfolk 36 sider magasin med erfaringer, sitater

Read More