Rapport: Forstå det viktigste (2020)

Forstå det viktigste (2020) TRE av FIRE barn forteller ikke det viktigste. Hva må barnevernet gjøre for at det skal bli trygt nok til at barn skal fortelle? 110 barn, 6-12 år, med erfaring fra barnevernet deler erfaringer og gir råd om hvordan barnevernet må være og hva de må gjøre for at barn skal få fortalt det viktigste. Tre grunner som går igjen til at barna ikke forteller: 1)

Read More

Rapport: Klokhet om kjærestevold og voldtekt (2016)

KLOKHET OM KJÆRESTEVOLD OG VOLDTEKT (2016) Fra unge som har kjent det på kroppen Unge som har brukt vold, blitt voldtatt eller hatt en voldelig kjæreste forteller sine historier for å hjelpe andre. De gir råd for at voksne skal få kunnskap og mot til å snakke klokt om vold. 120 unge i alderen 14 – 22 år gir råd og deler erfaringer til de som møter barn og unge. 

Read More

Rapport: Klokhet mot vold (2016)

KLOKHET MOT VOLD (2016) Råd til barnevernet Unge som har levd med fysisk eller psykisk vold, eller seksuelle overgrep, kommer med sine råd til barnevernet. De gir råd for hvordan man kan gi informasjon om vold, til barn og til voksne. De gir innspill til hva man kan gjøre dersom man har en mistanke om vold hjemme og hva man kan gjøre dersom mistanken viser seg å være sann. Målgruppe:

Read More

Bok: Barnas barnevern (2018)

BARNAS BARNEVERN (2018) Trygt, nyttig og samarbeidende for barn Hva er et trygt og nyttig barnevern for barn? Hvordan er et barnevern som samarbeider med barn?? Hva er god profesjonalitet, og hva er kvalitet i barnevernet? Boken er skrevet i fellesskap mellom BarnevernsProffer fra Forandringsfabrikken og barnevernledere. INNHOLD I BOKA: Del 1: Barnevern i endring Del 2: Grunnmuren i barnas barnevern Del 3: Samarbeid med barn i praksis Del 4:

Read More

Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i barneverninstitusjon (2019)

HVIS JEG VAR DITT BARN (2019) Om tvang i barneverninstitusjon Hvordan oppleves og føles tvang i barnevernsinstitusjon? Hvordan kan man unngå bruk av tvang? Hvordan gjøre barnevernsinstitusjonen trygg? 55 ungdommer har deltatt i undersøkelsen – gutter og jenter fra hele landet. Alle disse har opplevd fastholding i institusjon. 35 av 55 har opplevd å bli skjermet. 42 av 55 har opplevd å bli fotfulgt. 52 av 55 er under 20

Read More

Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i psykisk helsevern (2019)

Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i psykisk helsevern (2019)

HVIS JEG VAR DITT BARN: Om tvang i psykisk helsevern (2019)  Hva gjør tvang med barn og unge? Hvordan kan man bruke minst mulig tvang? Hva er nyttig hjelp i psykisk helsevern? 63 unge i alderen 13-21 år, har deltatt i undersøkelsen. De kommer fra nord, midt, vest og øst i landet. De har alle blitt utsatt for tvang, blitt truet med tvang eller vært vitne til at noen andre

Read More

Rapport: Rett og sikkert (2019)

RETT OG SIKKERT (2019) Hva må til for å fortelle om vold og/eller overgrep? Hvordan opplever barn å være i avhør? Hvordan oppleves rettssaker og møte med advokater? Ideen bak undersøkelsen er at unges erfaringer fra å møte hjelpe- og rettssystem og deres råd til disse systemene, skal bidra til at flere barn blir møtt på en måte som oppleves trygg, nyttig og samarbeidende for dem. Målet er økt rettssikkerhet

Read More

Bok: Psykisk helsevern fra oss som kjenner det (2019)

Bok: Psykisk helsevern fra oss som kjenner det (2019)

PSYKISK HELSEVERN (2019) FRA OSS SOM KJENNER DET Hva skal til for at psykisk helsevern skal kjennes trygt? Hva er en god behandler og hva er nyttig hjelp? Hvordan kan behandlere samarbeide godt med barn og unge? 104 barn og unge fra hele landet har bidratt i boka, fra Finnmark i nord til Agder i sør. De er 14-21. Alle har erfaring fra psykisk helsevern og går til barne- og

Read More

Rapport: PLAGE 6-12 (2020)

PLAGE: råd til politikere og skole Hvorfor plager barn? Hva bør skolen gjøre for at dumt ikke skal skje? Og hvordan bør skolen møte barn når noe dumt skjer? Unge og barn har kunnskap som vil gjøre skolen bedre for de som blir plaget og de som plager andre. I rapporten PLAGE oppsummeres erfaringer og råd fra barn mellom 6 og 12 år. Undersøkelsen PLAGE ANDRE har bestått av to

Read More

Rapport: PLAGE 13-19 (2020)

PLAGE: råd til politikere og skole (2020) Hvorfor plager barn? Hva bør skolen gjøre for at dumt ikke skal skje? Og hvordan bør skolen møte barn når noe dumt skjer? Undersøkelsen PLAGE har bestått av to deler – en for elever 6-12 år, og en for unge 13-19 år. I denne rapporten presenteres svar fra elever 13-19 år. 140 unge på 14 forskjellige skoler i sju byer deltok. Ca. like

Read More