Er det trygt for proffer å være med i FF?

Ekstern undersøkelse av hvordan proffer har det i FF nå, september 2022

Fra styreleder Arild Bjørndal: 
Unge som har vært med i undersøkelser, får tilbud om å bli proffer. De formidler erfaringene og rådene fra undersøkelsene. Proffene er derfor avgjørende medspillere i arbeidet for å løfte frem kunnskapen fra barn og sikre barns rettigheter i Norge. 

Det er svært viktig for FF at proffene har det trygt i vår organisasjon, at de får være med på meningsfulle aktiviteter, og selvsagt at de ikke blir presset til å si noe ikke opplever er riktig. I lys av kritikken reist på forsommeren 2022, også fra noen tidligere proffer, bestilte styret en ekstern undersøkelse av hvordan proffer har det i FF nå rundt om i Norge. 

Hvordan undersøkelsen ble gjennomført

  • Styret i Forandringsfabrikken (FF) engasjerte Arbeidsmiljøsenteret til gjennomføring. 
  • Arbeidsmiljøsenteret gjennomførte undersøkelsen for å sikre anonymitet, og sendte ferdig rapport av svarene til FF.
  • Alle aktive proffer og tidligere proffer, som har slutta høsten 2020 eller senere, ble invitert med i undersøkelsen 
  • 223 mottok lenke med spørreundersøkelse
  • Svarprosent var på 83% 

Resultatene presenteres, både i prosenter og oppsummert fritekst HER.
Resultatene viser at proffene er fornøyde og har det trygt. Samtidig viser den læringspunkter og gir inspirasjon til å gjøre noen ting enda bedre.

Noen av resultatene 

De tre viktigste grunnene til at proffer er med i Forandringsfabrikken er at 1) det kjennes som man gjør noe viktig, 2) at de er med og gjør en forskjell og 3) at de får brukt sine erfaringer for å gjøre det bedre for andre