Er det trygt for proffer å være med i FF?

Ekstern undersøkelse av hvordan proffer har det i FF nå, september 2022

Fra styreleder Arild Bjørndal: 
Unge som har vært med i undersøkelser, får tilbud om å bli proffer. De formidler erfaringene og rådene fra undersøkelsene. Proffene er derfor avgjørende medspillere i arbeidet for å løfte frem kunnskapen fra barn og sikre barns rettigheter i Norge. 

Det er svært viktig for FF at proffene har det trygt i vår organisasjon, at de får være med på meningsfulle aktiviteter, og selvsagt at de ikke blir presset til å si noe ikke opplever er riktig. I lys av kritikken reist på forsommeren 2022, også fra noen tidligere proffer, bestilte styret en ekstern undersøkelse av hvordan proffer har det i FF nå rundt om i Norge. 

Hvordan undersøkelsen ble gjennomført

  • Styret i Forandringsfabrikken (FF) engasjerte Arbeidsmiljøsenteret til gjennomføring. 
  • Arbeidsmiljøsenteret gjennomførte undersøkelsen for å sikre anonymitet, og sendte ferdig rapport av svarene til FF.
  • Alle aktive proffer og tidligere proffer, som har slutta høsten 2020 eller senere, ble invitert med i undersøkelsen 
  • 223 mottok lenke med spørreundersøkelse
  • Svarprosent var på 83% 

Resultatene fra undersøkelsens DEL 1 presenteres HER. Resultatene fra DEL 2, som er råd til FF videre, vil komme.
Resultatene viser at proffene er fornøyde og har det trygt. Samtidig viser den læringspunkter og gir inspirasjon til å gjøre noen ting enda bedre.

Noen av resultatene 

De tre viktigste grunnene til at proffer er med i Forandringsfabrikken er at 1) det kjennes som man gjør noe viktig, 2) at de er med og gjør en forskjell og 3) at de får brukt sine erfaringer for å gjøre det bedre for andre