EFFEKTIV KRITIKK, MED LITE ÆRLIGHET

Publisert 8. mai. Sist oppdatert 10. mai 2023

Fra prosjektproffer i Forandringsfabrikken i perioden 2018-2022
18 proffer har i perioden 2018-2022 vært prosjektproffer i FF. 16 av disse står bak artikkelen. Prosjektproffer er proffer som har jobbet tett sammen med fabrikkarbeidere mange dager i uka over lengre tid, for å passe på kunnskapen fra barn: gjøre research, bidra i fagutvikling, skrive høringsinnspill og møte politikere (fra 2022 kalt fagkonsulenter)
Vi som står bak denne artikkelen er: Alexander,Fredrik, Julie L, Anika, Ayla, Glorija, Hibaq, Michelle, Dania, Karsten, Mathilde H, Vanessa, Nora, Leon, Miriam, Mathea

Målet med denne artikkelen er å beskrive hvordan prosjektproffer har hatt det i FF, for å rette opp løgnaktige historier om oss. Vi ønsker ikke å angripe noen. Vi har ventet med å skrive dette, i håp om at rettferdighet ville komme raskere. Vårt eneste mål, er å få forklart fra vår side. Vi som er prosjektproffer, er oftest dette ut fra en desperasjon inni oss. Det haster å gjøre systemene for barn som kommer etter oss, bedre. Oppveksten har på ulike måter gitt oss erfaringer som hjelper til å forstå hvorfor voksne kan gjøre som de gjør. Den har samtidig gjort oss selvstendige, og gitt mot til å kjempe. Gjennom å være med i FF har vi fått muligheter vi ellers aldri ville hatt, sammen med livserfaringer og en CV som mange bare kan drømme om.

Proffer beskrevet som manipulerte og kontrollerte
For snart ett år siden ble prosjektproffene i FF beskrevet som hjernevasket, manipulerte og kontrollerte av ledelsen. Sterke og sjikanerende ord ble brukt. Uttalelsene kom fra noen tidligere ansatte. De skrev også at prosjektproffer tvinges til å jobbe mye, blir sendt av ledelsen til å snakke med fabrikkarbeidere, får ikke være med folk som er viktige for oss og må jobbe når vi er syke eller har det vanskelig. Noen tidligere proffer kom også med kritikk, dette kommenteres ikke her. 

Vi forsto raskt at hensikten var å fremstille prosjektproffer som offer for ledelsen og noen som ikke kunne tas på alvor. De fleste tidligere ansatte som skrev var anonyme, likevel forsto vi hvem dette kunne være. Vi ble også fortalt om flere som hjalp til i bakgrunnen (noen av dem hadde sluttet i FF helt tilbake i 2015, noen hadde hatt oppdrag i FF). Noen akademikere og folk fra organisasjoner hang seg på kritikken. Det hele opplevdes planlagt, med mål om å rive ned en organisasjon som det siste tiåret har prøvd ut hvordan et land kan få til å inkludere alle slags barn i ulike aldre, i beslutninger som angår oss. 

Bufdir tok ordet og forklarte Norge at Forandringsfabrikken måtte granskes. Til dette trengtes eksterne granskere, mente de. KPMG fikk oppdraget, gjennomførte intervjuer og laget en rapport, bygd på uttalelsene fra kritiske tidligere ansatte. Tidligere ansatte som ikke kjente seg igjen i kritikken, ble ikke invitert til intervju, heller ingen under 18 år. Rapporten ble dermed svært ensidig vinklet. Bufdir brukte likevel rapporten fra KPMG som hovedbegrunnelse for å vedta at FF i 2023 ikke skulle få tilskudd og at FF må tilbakebetale tilskuddene for 2022. FF har klaget på begge vedtakene. 

Kritikken var hardt rettet mot ledelsen 
De tidligere ansatte som uttalte seg, hadde alle jobbet i en stiftelse med øverste mål om å samarbeide tett med barn og unge. Likevel tok ingen av dem kontakt med noen av oss, før de uttalte seg om vår situasjon. De mente de kunne fortelle Norge hvordan det var å være prosjektproff, hva slags støtte vi fikk og hvordan vi ble behandlet. De mente også de kunne slå fast at det ikke var bra for oss å være i FF. De kunne uttale seg, ikke vi. Vi proffene visste ikke vårt eget beste. 

I årene før hadde vi i ulike sammenhenger kjent på hvordan flere av de voksne strevde med selve FF-ideen. Den er stor og krever effektiv jobbing. Aller mest krever den at voksne vil og får til å samarbeide tett med ungdommene. Før jobbsøkere takket ja til jobben, ble de forklart at grunnen til at FF jobber som vi gjør, er å få til store resultater gjennom å matche proffers store engasjement med voksne som virkelig vil. 

Når kritikken kom i media, opplevde vi den som lite ærlig. Kritikken hadde de spisset mot ledelsen og spesielt tidligere fabrikkleder Marit. Det var ingen tvil fra dem, hun skulle rått og brutalt fjernes. Hun har i mange år sammen med oss prøvd ut veier til hvordan vi og de voksne kunne jobbe likeverdig sammen. Vi har bedt henne om hjelp, når vi opplevde at de voksne ikke tok oss nok på alvor eller var ærlige nok om hvordan de kunne streve med oppgavene sine. De tidligere ansatte unnlot å nevne alle utfordringene som har vært mellom oss prosjektproffer og flere av de ansatte i FF, og som vi ofte ba Marit om å hjelpe oss å løse. 

Kritikken var effektiv, FF ble svartelistet
Til sammen har vi vært i FF de aller fleste dagene i de fem årene granskingen av FF handlet om. Det er viktig for oss å si at det er mange av de tidligere ansatte dette ikke gjelder. Vi har opplevd mye fint sammen og blitt veldig glade i dem. Samtidig var det ansatte som vi utfordret og diskuterte med, hvis vi opplevde at noen av dem ikke greide å være ærlige knyttet til oppgavene vi skulle løse eller hvis samarbeidet mellom unge og voksne ikke fungerte godt. Noen tok det godt imot, og vi kunne snakke ærlig fra begge sider. Andre lukket seg. 

Kritikken i media og i KPMG-rapporten kjentes som maktbruk, fra noen tidligere ansatte. Selv om mange av oss har vært utsatt for mye maktbruk tidligere, kjentes dette veldig vondt. Samtidig var det effektivt. Konsekvensene ble store. FF, som for et år siden besto av ca 300 aktive ungdommer og ca 20 voksne, ble nå “svartelistet”. Mange av de vi hadde samarbeidet med, sluttet å svare. Få tok kontakt. Vi forsto at budskapet fra noen tidligere ansatte om hjernevasking og kontroll, hadde gått rett hjem, også hos folk som hadde kjent FF i årevis. 

Ideen = likeverdig samarbeid mellom unge og voksne
FF har gjennom årene lært at verken voksne eller unge alene kan finne løsningene til hvordan systemene kan bli trygge. Resultatene kan bli mye større hvis vi samarbeider. Derfor er en viktig del av ideen et likeverdig samarbeid mellom unge og voksne. Voksne bidrar med produktutvikling, tekst, foto og film, erfaring fra politikk og byråkrati, kunnskap om metode og praksis. Voksne har hovedansvar for undersøkelsene og er viktige tilretteleggere for at kunnskapen fra barn hentes inn, presenteres og løftes til studenter, fagfolk og politikere. 

Prosjektproffene bidrar med å sikre at kunnskapen som barn selv har om systemer laget for dem, presenteres riktig i filmmanus, foredrag, høringsinnspill, medieutspill osv. Vi bruker også mye tid til å sette oss inn i hva som er viktig for fagfolk, byråkrater og politikere, for å kunne spille inn kunnskap fra barn om systemene, på nyttige og respektfulle måter. 

Samarbeidet har aldri vært enkelt, men går veldig bra nå
Et reelt og likeverdig samarbeid mellom voksne og unge vet vi kan gi store resultater. Ansatte har de siste årene vært organisert i grupper, med hver sin gruppeleder. Prosjektproffene bidrar inn i alle gruppene. Vi er med på å bestemme prioriteringer, satsinger og hvordan oppgavene best kan løses. Sett fra prosjektproffer har samarbeidet mellom en del ansatte og oss proffer gjennom årene aldri vært lett. De første årene etter FF startet med proffer på kontoret, dukket det ofte opp utfordringer, selv om det alltid har vært voksne som det var lett å samarbeide med. Mye har vært prøvd, for å finne måter som gjør det trygt nok, både for voksne og proffer. De siste 1-2 årene har det gått veldig bra. Et likeverdig samarbeid krever mye ærlighet, både om det som går bra og om det som er vanskelig. Voksne og unge må ville og tørre både likeverdighet og ærlighet. Kanskje er det derfor vi strever med å finne andre organisasjoner på oppvekstfeltet, der voksne og unge (opp til 20 år) samarbeider likeverdig.

Forandringsfabrikken redder liv
Å kunne være et sted der du direkte får bidra til bedre systemer for barn og unge som kommer etter oss, har gitt håp, mening og store muligheter. For mange av oss har det reddet livet vårt. I flere artikler vil vi bedre forklare dette – og “mytene” om hjernevasking, at proffer presses, at FF er usunt for proffer og at proffer ikke er trygge i FF. Slike forklaringer vet vi dette landet trenger.