DU ER VIKTIG

DU ER VIKTIG er en nettressurs med inspirasjonsfilmer, podcast og spørsmål. Den er laget til bruk i klasser, på trinn, på utdanningene eller i organisasjoner for barn. 

Nettressursen er laget med bidrag fra 600 barn og unge 10-16 år. Den er laget for å minne barn og unge på at de er viktige og at det de gjør kan ha stor betydning for seg selv og andre. De gir råd til andre barn og til voksne, om hva som skal til for at flere barn og unge kan føle at de har betydning, trives og også lære godt på skolen.

Kjære voksne. Det er ikke så lett å vokse opp nå. Det er ikke så lett alltid å huske på at du er viktig for noen. De siste årene har det vært vanskelige for mange. Mye har vært annerledes. Mange ganger kjentes det som det viktigste var at vi holdt oss inne. Vi kunne ikke være sammen, vi kunne ikke hjelpe, vi kunne ikke gjøre gøye og viktige ting. Mange av oss har vært redde. For å kjenne på mer ensomhet. Og for å kjenne på at vi ikke trengs.

Kunnskapen er hentet inn i proffklasser. I en proffklasse gir elevene jevnlig råd til Norge, om hvordan skolen kan bli best mulig, for flest mulig. Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har proffklasser rundt i Norge. Hele klasser gir på denne måten råd til hva som gir læring og trivsel. Tilretteleggere fra Forandringsfabrikken inviterer elevene til å gjøre oppdrag, med visuelle verktøy og dialoger. Metodikken vektlegger at alle elevene kan delta.

For å komme inn på sidene med filmer og podcast, trenger du et passord. Send mail til bestilling@forandringsfabrikken.no