Rapport: Undersøkelsen “De tror de vet best” ble lansert våren 2021.
152 barn i alderen 11-18 år har delt erfaringer og gitt livsviktige råd.
Svarene fra barn er alvorlige, og de ber Norge tenke nytt. 

Noen hovedfunn i rapporten:

  • De fleste barna har opplevd vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt før de kom på institusjon. 
  • De fleste barna har ikke fått det bedre av å bo på institusjon.
  • Nesten alle barna har møtt en eller flere gode voksne på institusjon. 
  • De fleste barna vil ikke ha behandling der de bor, og for de fleste har ikke hjelpen de har fått på institusjon vært nyttig.
  • Nesten ingen av barna får være med å bestemme det som er viktig i livet deres.

BO TRYGT
Når barn ikke kan bo hjemme må de flyttes til et sted som er tryggere enn der de kom fra. Også for å få det bedre, må barn bo trygt først. I Norge i dag er det mange ting som gjør at institusjoner ikke kjennes trygge for barn. Hvis barneverninstitusjoner skal finnes, må det grunnleggende endringer til. Barneverninstitusjoner må bygge på kunnskap fra barn og de må sikre barns grunnleggende rettigheter etter barnekonvensjonen. Barna i denne rapporten har gitt mange livsviktige råd til hvordan Norge må tenke fremover, for at barn skal få bo trygt.

INNHOLDET I RAPPORTEN: 
Livsviktig nasjonalt
Kunnskap fra barn
Del 1: Samarbeid med barn
Del 2: Inn til strevsomt eller vondt
Del 3: Kjennes som et hjem
Del 4: Stoppe trygt
Nasjonalt trøbbel
Nasjonale rapporter

Bestill i trykket versjon på bestilling@forandringsfabrikken.no. 
Oppgi om du ønsker å betale med vipps eller faktura. Husk å sende oss postadressen din når du bestiller.
Pris 1 stk 60 kr + porto.
Pris 5 stk 250 kr + porto.
Pris 10 stk 500 kr + porto.
Pris 25 stk 750 kr + porto.