Rapport: SNAKKE SNILT (2020)

Rapport: SNAKKE SNILT (2020)

900 elever i alderen 10-20 år gir råd til hva helsesykepleiere må gjøre og hvordan de må være for at barn og unge skal snakke med dem om det som er viktigst, vondest eller mest strevsomt for barnet.

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

101 barn i alderen 13-20 år som har brukt vold deler erfaringer og gir råd til hjelpetjenestene, skole og politi. De gir råd til hvordan voksne skal stoppe barn trygt.

Verktøyhefte: Trygt i klassen (2020)

Verktøyhefte: Trygt i klassen (2020)

Verktøyhefte utviklet i samarbeid mellom elever og fagfolk, med kunnskap fra barn som utgangspunkt. Heftet inneholder verktøy for trygghet i klassen, med tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid.

Verktøyhefte: Timen LIVET (2019)

Verktøyhefte: Timen LIVET (2019)

Verktøyhefte om Timen LIVET, en snakketime for barn og unge, der de får øve på å sette ord på følelser. Verktøyet er utprøvd på 21 skoler i fem byer som en del av et pilotskolesamarbeid med Forandringsfabrikken siden 2017.

Rapport: Vi vil at dere skal forstå (2021)

Rapport: Vi vil at dere skal forstå (2021)

142 barn og unge i alderen 15-20 år med erfaring fra å skade seg selv deler erfaringer og gir råd til skolen, helsesykepleiere, BUP, legevakt og sengepost.

Rapport: Gi oss en sjanse (2021)

Rapport: Gi oss en sjanse (2021)

105 barn og unge i alderen 14-23 år med flyktningbakgrunn deler erfaringer om hvordan det er å være ung flyktning i Norge, og gir råd til skolen om hvordan de må bli møtt.

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

40 unge i alderen 13-20 år som har opplevd vold og overgrep deler erfaringer og gir råd til samfunnet om hvordan hjelpe og forebygge vold.