Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep i nære relasjoner Denne boka (2020) er til deg som vil beskytte barn som er utsatt for vold eller overgrep. I boka presenteres oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn som er utsatt vold eller overgrep i nære relasjoner. Dette er kunnskap direkte fra barn. Fagfolk fra barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi bidrar med sin kunnskap. Budskapet er klinkende klart. Det er alvorlig. Dagens

Read More

Sint utenpå, vondt inni

Sint utenpå, vondt inni

Rapport: Hvorfor bruker barn vold? Hva bør hjelpetjenestene, skole og politi gjøre for at vold ikke skal skje? Hvordan kan voksne stoppe barn trygt når de bruker vold? I rapporten SINT UTENPÅ VONDT INNI (2020) gir 101 barn 13-20 år svar på disse spørsmålene. RAPPORTENS INNHOLDDel 1: Derfor blir det voldTall og erfaringerDel 2: SkoleErfaringer med skoleRåd til skolenDel 3: Barnevern og utekontaktErfaringer med barnevernetRåd til barnevernetDel 4: BUPErfaringer med

Read More

De tror de vet best

De tror de vet best

Rapport: Undersøkelsen “De tror de vet best” ble lansert våren 2021. 152 barn i alderen 11-18 år har delt erfaringer og gitt livsviktige råd. Svarene fra barn er alvorlige, og de ber Norge tenke nytt.  Noen hovedfunn i rapporten: De fleste barna har opplevd vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt før de kom på institusjon.  De fleste barna har ikke fått det bedre av å bo på institusjon. Nesten alle barna

Read More

Trygt i klassen

Trygt i klassen

Verktøyhefte: Hvordan kan lærere gjøre klasserommet trygt, og hvordan kan elever møtes med varme og følelser?  Trygt i klassen er et verktøyhefte laget for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Verktøyheftet er utviklet i samarbeid mellom elever og fagfolk, med kunnskap fra barn i hele landet som utgangspunkt. I tillegg bygger de på barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon.  Verktøyene har tydelige mål, utstyrslister og beregnet gjennomføringstid. Med

Read More

Timen LIVET

Timen LIVET

Verktøyhefte: Timen livet, er en snakketime for barn og unge, der de får øve på å sette ord på følelser. Et råd fra barn er at elever må få snakke mer sammen om hvordan skolen og livet kjennes. Det gjør at de blir ordentlig kjent, og da blir det tryggere. Trygge elever lærer best. TIMEN LIVET kan brukes som en del av det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring. Temaer å

Read More

Spør oss, så får dere vite

Alle barn trenger tilpasset ekstrahjelp 201 barn  i alderen 7-14 år deler erfaringer og gir råd om ekstrahjelp til skolen og PPT.  Alle barn er ulike og trenger ulik ekstrahjelp. De trenger også få nok, og god nok informasjon om ekstrahjelpen. Rapporten inneholder kunnskap direkte fra barn, om hvordan de opplever ekstrahjelp og hvordan de vil ha det.  INNHOLD I RAPPORTEN: Om undersøkelsen Forandringsfabrikken Kunnskapssenter Barn har egne menneskerettigheter Del

Read More

Gi oss en sjanse

Unge med flyktningbakgrunn 105 barn og unge i alderen 14-23 år har gitt svar i denne undersøkelsen, og de fleste er mellom 17 og 19 år. De fleste kommer fra Afghanistan, Syria og Eritra. Som ny i Norge fra et annet land, kan det være vanskelig å vite hvordan alt fungerer.  De deler erfaringer om hvordan det er å være ung flyktning i Norge. Det som går igjen er at

Read More

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

INGENBARNSLAND (2015) Fra unge som har opplevd vold og overgrep Hvordan kjennes det når du er et barn som lever med vold hjemme? Hva tenker barn og unge selv om vold? Vet de hva vold er? Og: Hvordan må voksne være, særlig de som barna og ungdommene møter daglig, for at barn skal våge å åpne seg? De unge har tanker som vi tror kan hjelpe samfunnet til å forstå

Read More

Rapport: Klokhet om kjærestevold og voldtekt (2016)

KLOKHET OM KJÆRESTEVOLD OG VOLDTEKT (2016) Fra unge som har kjent det på kroppen Unge som har brukt vold, blitt voldtatt eller hatt en voldelig kjæreste forteller sine historier for å hjelpe andre. De gir råd for at voksne skal få kunnskap og mot til å snakke klokt om vold. 120 unge i alderen 14 – 22 år gir råd og deler erfaringer til de som møter barn og unge. 

Read More

Rapport: PLAGE 6-12 (2020)

PLAGE: råd til politikere og skole Hvorfor plager barn? Hva bør skolen gjøre for at dumt ikke skal skje? Og hvordan bør skolen møte barn når noe dumt skjer? Unge og barn har kunnskap som vil gjøre skolen bedre for de som blir plaget og de som plager andre. I rapporten PLAGE oppsummeres erfaringer og råd fra barn mellom 6 og 12 år. Undersøkelsen PLAGE ANDRE har bestått av to

Read More