Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

Rapport: Sint utenpå, vondt inni (2020)

101 barn i alderen 13-20 år som har brukt vold deler erfaringer og gir råd til hjelpetjenestene, skole og politi. De gir råd til hvordan voksne skal stoppe barn trygt.

Rapport: Ny barnelov (2021)

Rapport: Ny barnelov (2021)

57 barn i alderen 8-18 år med erfaring fra mekling i familievernet eller rettssak i tingretten deler sine erfaringer og gir råd til ny barnelov.

Rapport: Rett og sikkert (2019)

Rapport: Rett og sikkert (2019)

130 barn i alderen 12-19 år, som har vært i avhør etter vold eller overgrep, deler erfaringer og gir råd til hjelpe- og rettssystem om hvordan barn skal bli møtt på måter som oppleves trygge, nyttige og samarbeidende.

Gradert Info

Gradert Info

20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt.

Rapport: JustisProffene (2010)

Rapport: JustisProffene (2010)

Unge i alderen 14 – 24 år deler erfaringer fra soning, varetekt, glattceller og samfunnsstraff, og gir råd til justismyndighetene om hvordan unge bør stoppes fra å begå lovbrudd.