Rapport: SNAKKE SNILT (2020)

Rapport: SNAKKE SNILT (2020)

900 elever i alderen 10-20 år gir råd til hva helsesykepleiere må gjøre og hvordan de må være for at barn og unge skal snakke med dem om det som er viktigst, vondest eller mest strevsomt for barnet.

Rapport: Vi vil at dere skal forstå (2021)

Rapport: Vi vil at dere skal forstå (2021)

142 barn og unge i alderen 15-20 år med erfaring fra å skade seg selv deler erfaringer og gir råd til skolen, helsesykepleiere, BUP, legevakt og sengepost.

Rapport: Vi skulle få det bedre (2021)

Rapport: Vi skulle få det bedre (2021)

100 barn og unge i alderen 15-20 år med erfaring fra bruk av psykiatriske legemidler deler erfaringer og gir råd om medisiner hos BUP og fastlege.

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

40 unge i alderen 13-20 år som har opplevd vold og overgrep deler erfaringer og gir råd til samfunnet om hvordan hjelpe og forebygge vold.

Gradert Info

Gradert Info

20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt.

Rapport: Klokhet om rus (2018)

Rapport: Klokhet om rus (2018)

58 unge i alderen 15-23 år som strever, eller nylig har strevd, med rus deler sin kunnskap og sine erfaringer, og gir råd til hjelpesystemer og skole.