Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep

Klokhet om vold og overgrep i nære relasjoner Denne boka (2020) er til deg som vil beskytte barn som er utsatt for vold eller overgrep. I boka presenteres oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn som er utsatt vold eller overgrep i nære relasjoner. Dette er kunnskap direkte fra barn. Fagfolk fra barnehage, skole, helsetjenester, barnevern og politi bidrar med sin kunnskap. Budskapet er klinkende klart. Det er alvorlig. Dagens

Read More

SNAKKE SNILT

SNAKKE SNILT

Rapport: Hvordan kan helsesykepleiere gjøre det trygt for barn og unge slik de kan gi mest mulig nyttig hjelp? 900 barn og unge gir råd til hva helsesykepleiere må gjøre og hvordan de må være for at barn og unge skal snakke med dem om det som er viktigst, vondest eller mest strevsomt for barnet eller ungdommen.  Undersøkelsen SNAKKE SNILT med ble gjennomført i sept. 2019 – mars 2020. Forandringsfabrikken

Read More

Vi vil at dere skal forstå (2021)

Vi vil at dere skal forstå (2021)

Rapport: Vi vil dere skal forstå (2021) Hva kan selvskading handle om? Hva er de viktigste rådene til hvordan voksne skal møte selvskading? Ny og viktig kunnskap! 142 barn og ungdommer mellom 15-20 år, deler erfaringer og gir råd om selvskading til skolen, helsesykepleier, BUP, legevakt og til sengepost. Barna og ungdommene har bidratt med erfaringer fra og gitt råd til de tjenestene de selv har erfaring med. RAPPORTENS INNHOLD Om

Read More

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

Rapport: Ingenbarnsland (2015)

INGENBARNSLAND (2015) Fra unge som har opplevd vold og overgrep Hvordan kjennes det når du er et barn som lever med vold hjemme? Hva tenker barn og unge selv om vold? Vet de hva vold er? Og: Hvordan må voksne være, særlig de som barna og ungdommene møter daglig, for at barn skal våge å åpne seg? De unge har tanker som vi tror kan hjelpe samfunnet til å forstå

Read More

Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i psykisk helsevern (2019)

Rapport: Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i psykisk helsevern (2019)

HVIS JEG VAR DITT BARN: Om tvang i psykisk helsevern (2019)  Hva gjør tvang med barn og unge? Hvordan kan man bruke minst mulig tvang? Hva er nyttig hjelp i psykisk helsevern? 63 unge i alderen 13-21 år, har deltatt i undersøkelsen. De kommer fra nord, midt, vest og øst i landet. De har alle blitt utsatt for tvang, blitt truet med tvang eller vært vitne til at noen andre

Read More

Bok: Psykisk helsevern fra oss som kjenner det (2019)

Bok: Psykisk helsevern fra oss som kjenner det (2019)

PSYKISK HELSEVERN (2019) FRA OSS SOM KJENNER DET Hva skal til for at psykisk helsevern skal kjennes trygt? Hva er en god behandler og hva er nyttig hjelp? Hvordan kan behandlere samarbeide godt med barn og unge? 104 barn og unge fra hele landet har bidratt i boka, fra Finnmark i nord til Agder i sør. De er 14-21. Alle har erfaring fra psykisk helsevern og går til barne- og

Read More

Gradert Info

Gradert Info

GRADERT INFO (2009) Fra misbrukte gutter og menn 20 gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep gir råd til myndighetene om hva som må gjøres for at flere skal orke å si fra og å snakke om å være utsatt. De formidler erfaringer om hvilken støtte som hjelper. Målgruppe: fagfolk, politikere. «Ei jente fortalte meg om at hun var utsatt. Da var jeg 18-19 år. Da turde jeg ikke å

Read More

Rapport: Klokhet om rus (2018)

Rapport: Klokhet om rus (2018)

KLOKHET OM RUS Råd fra unge med ruserfaring Hvordan kan vi hjelpe unge før de havner i rus? Hva er nyttig hjelp fra hjelpesystemer og skole? Hva må forandres i Norge? 58 unge som har strevd med rus deler sin kunnskap i rapporten Klokhet om rus. Målet er at Norge skal få nyttige og samarbeidende systemet, bygget på kunnskapen til ungdommer med erfaring fra rus.  Rapporten bygger på Forandringsfabrikkens grunnleggende

Read More